BrowseIn35Languages

Browse this website in:

Odsłon

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDzisiaj1520
mod_vvisit_counterWczoraj2149
mod_vvisit_counterW tym tygodniu7341
mod_vvisit_counterPoprzedni tydzień14331
mod_vvisit_counterObecny miesiąc38213
mod_vvisit_counterPoprzedni miesiąc63059
mod_vvisit_counterŁącznie6880146

Online (20 minut temu): 29
Twój IP: 54.224.117.125
,
Dzisiaj: Sty 19, 2022
Podjęcie starań o przywrócenie Koszycom praw miejskich PDF Drukuj Email
piątek, 08 grudnia 2017 11:50

W 2018 roku, w setną rocznicę Odzyskania Niepodległości przez Rzeczpospolitą Polską, włączając się w ogólnonarodowe obchody rocznicy, Gmina Koszyce podejmie szereg działań do jej upamiętnienia.

I. Podjęcie starań o przywrócenie Koszycom praw miejskich

I. W tym miejscu trochę historii, Królowa Elżbieta Łokietkówna sprawująca rządy w Królestwie Polskim w imieniu swojego syna Ludwika Węgierskiego nadała Koszycom w 1374 roku, prawa miejskie. Koszyce zostały lokowane na prawie magdeburskim. Jak wynika z dokumentu lokacyjnego, miasto posiadało przywileje lokacyjne wzorowane na krakowskich. Koszyce były miastem królewskim, stanowiły uposażenie wielkorządcy krakowskiego, który zarządzał majątkami królewskimi w Małopolsce. Miasto posiadało również immunitet sądowy, co oznaczało wyłączenie spod władzy sądowniczej urzędników królewskich i oddanie jej w ręce dziedzicznego wójta. Wójt wraz z mianowaną ławą sprawował rządy w imieniu króla. Herb miasta Koszyce przedstawiał postać biskupa w kolorze złotym na niebieskim tle, był oznaką samorządu oraz oznaką reprezentacyjną miasta.

W 1869 roku prawa miejskie zostały odebrane Koszycom przez nakaz carski, rosyjskie władze przeniosły również siedzibę gminy do miejscowości Filipowice. Dopiero w 1931 roku przeniesiono ponownie siedzibę gminy do Koszyc.

Aby uzyskać status miasta Rada Gminy Koszyce podejmie odpowiednią procedurę: zwróci się z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Małopolskiego w określonym ustawowo terminie tj. do dnia 31 marca. Po uzyskaniu pozytywnej opinii Wojewody i po pozytywnej weryfikacji przez Ministerstwo, miejscowość, uzyskuje status miasta od początku kolejnego roku. Ministerstwo wydaje decyzję poprzedzoną analizą spełnienia przez miejscowość, kryteriów ustawowych uzyskania statusu miasta. Wniosek zawiera szereg załączników, dokumentów istotnych dla pozytywnego rozstrzygnięcia.

 

Na przyznanie statusu miasta ma wpływ wiele kryteriów, między innymi:

1) przestrzenno-urbanistyczne ( wskazujące na miejski charakter miejscowości, posiadanie wyodrębnionego centrum)

2) demograficzne ( liczba mieszkańców nie mniejsza niż 2000, przynajmniej 60 % mieszkańców utrzymujących się z działalności pozarolniczej)

3) historyczno-administracyjne (posiadanie praw miejskich w przeszłości, posiadanie instytucji publicznych pełniących funkcje ponadlokalne)

4) społeczne ( stanowisko mieszkańców w przedmiocie uzyskania statusu miasta)

Bardzo ważnym czynnikiem, który może zaważyć na rozstrzygnięciu wniosku jest opinia lokalnej społeczności. Zasadą ustaloną przepisami ustawy o samorządzie gminnym jest, przeprowadzenie przez organy gminy konsultacji społecznych z mieszkańcami. W tym celu Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami Gminy Koszyce konsultacji dotyczących wniosku o nadanie statusu miasta miejscowości Koszyce. Konsultacje przeprowadzone zostaną w formie bezpośredniej, poprzez osobiste składanie przez mieszkańców podpisów na listach konsultacyjnych. Obwodami konsultacyjnymi będą sołectwa. Poprowadzą je pełnomocnicy których zadaniem będzie czuwanie nad sprawnym i prawidłowym przebiegiem konsultacji. Mieszkańcy odpowiedzą na pytanie: „TAK” – jestem za nadaniem statusu miasta miejscowości Koszyce, „NIE „– jestem przeciwny, „O „– wstrzymuję się od głosu.

Wynik przeprowadzonych konsultacji społecznych przedstawiony zostanie odrębnie dla miejscowości Koszyce i dla Gminy.

W oparciu o zapisy ustawy o samorządzie gminnym, za utworzeniem miasta przemawiają przesłanki, które wskazują, że miasto tworzone jest na terenie zurbanizowanym, o przewadze ludności nierolniczej, posiadającym odpowiedni potencjał gospodarczy i odpowiednio ukształtowaną infrastrukturę w zakresie urządzeń komunalnych i komunikacyjnych a także spełniającego funkcję lokalnego ośrodka oświaty, kultury i handlu.

Centrum Koszyc to XIV wieczny Rynek z układem ulic wychodzących, wytyczony podczas lokacji na prawie magdeburskim, świadek wielu ważnych dla Koszyc wydarzeń historycznych, obecnie centrum wydarzeń kulturalnych i społecznych.

Miejscowość Koszyce jest siedzibą władz gminnych, Gminnej Biblioteki Publicznej, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, lokalnym ośrodkiem kultury i oświaty, może poszczycić się nowoczesnym zapleczem Centrum Oświatowego, Szkołą Muzyczną I stopnia, Muzeum Ziemi Koszyckiej działającym w odrestaurowanej synagodze, od kiltu lat prężnie działającym Koszyckim Uniwersytetem Trzeciego Wieku oraz Ośrodkiem Wsparcia w integracji z młodzieżą w Koszycach a także miejscem działalności Klubu Sportowego „Szreniawa” oraz istniejącej od 1909 roku Ochotniczej Straży Pożarnej w Koszycach.

Jest ośrodkiem handlu i usług z perspektywą dalszego rozwoju poprzez wybudowaną obok miejscowości Koszyce Strefą Aktywności Gospodarczej. Tutaj rozwija również swoją działalność Koszycka Spółdzielnia Socjalna.

Miejscowość Koszyce jest zwodociągowana i skanalizowana. Obsługiwana przez zmodernizowaną oczyszczalnię ścieków z gospodarczym wykorzystaniem osadów ściekowych, z których produkowany jest nawóz o nazwie RABATEX, wykorzystywany do nawożenia gleby.

Aby rozwiać obawy mieszkańców, dotyczących wysokości opłat i zobowiązań podatkowych, informujemy, iż uzyskanie statusu miasta nie wpłynie na zmianę ich wysokości. Zmiana nazwy organu wydającego dowód osobisty nie spowoduje konieczności wymiany dotychczasowego ważnego dowodu osobistego.

Od Mieszkańców w dużym stopniu zależy sprawne i terminowe przeprowadzenie procedury konsultacyjnej, dlatego prosimy o zaangażowanie i liczny udział w konsultacjach w trakcie ich przeprowadzania.

Tak więc, jednym z wielu warunków złożenia wniosku o przywrócenie statusu miasta jest przeprowadzenie konsultacji społecznych wśród mieszkańców całej gminy. Dlatego też w dniach od 20.12.2017 do 30.01.2018 r. odbędą się konsultacje społeczne podczas których, mieszkańcy będą musieli odpowiedzieć na bardzo ważne pytanie: „TAK”- jestem za nadaniem statusu miasta miejscowości Koszyce, „NIE”- jestem przeciwny, „0”- wstrzymuję się od głosu.Swoje zdanie mieszkańcy będą mogli wyrazić na listach konsultacyjnych.

 

Zachęcamy zatem do zabrania głosu w konsultacjach!


1. Uchwała Rady Gminy Koszyce w sprawie podjęcia procedury związanej z nadaniem miejscowości Koszyce statusu miasta.

2. Uchwała Rady Gminy Koszyce w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami Gminy Koszyce konsultacji dotyczących wniosku o nadanie statusu miasta miejscowości Koszyce.

3. Obwieszczenie Wójta Gminy Koszyce o przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami Gminy w sprawie nadania statusu miasta miejscowości Koszyce.

4. Zarządzenie Wójta w sprawie ustalenia kalendarza czynności w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami Gminy konsultacji dotyczących wniosku o nadanie statusu miasta miejscowości Koszyce