BrowseIn35Languages

Browse this website in:

Odsłon

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDzisiaj409
mod_vvisit_counterWczoraj2936
mod_vvisit_counterW tym tygodniu15402
mod_vvisit_counterPoprzedni tydzień22765
mod_vvisit_counterObecny miesiąc55345
mod_vvisit_counterPoprzedni miesiąc90821
mod_vvisit_counterŁącznie7380804

Online (20 minut temu): 47
Twój IP: 18.207.157.152
,
Dzisiaj: Aug 19, 2022
Informacja o świadczeniach rodzinnych w okresie zasiłkowym 01-11-2011 do 31-10-2012 PDF Print E-mail
Ogłoszenia
Thursday, 28 July 2011 12:18

I

Informacja o świadczeniach rodzinnych

w okresie  zasiłkowym

01-11-2011 do 31-10-2012

 

Prawo  do świadczeń rodzinnych na okres od 01-11-2011r do 31-10-2012r

ustala się od miesiąca listopada 2011r.

W  przypadku,  gdy  osoba  ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy

okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami do 30 września, świadczenia rodzinne przysługujące za miesiąc listopad wypłaca się do dnia

30 listopada.

W przypadku,  gdy osoba  ubiegająca  się  o świadczenia rodzinne na nowy

okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami od 1października za

do 30 listopada , świadczenia rodzinne przysługujące miesiąc listopad wypłaca się do 31 grudnia.

 

Zasady przyznawania dodatku z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego i podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania i dodatku w związku z dojazdem z miejsca

zamieszkania do miejscowości w której znajduje się szkoła.

Dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego oraz podjęcia nauki przez dziecko poza miejscem zamieszkania przyznane decyzją w okresie zasiłkowym 2010/2011 , zostaną wypłacone tylko i wyłącznie pod warunkiem dostarczenia przez stronę do tut. urzędu w nieprzekraczalnym terminie do 10 września 2011r. zaświadczenia o uczęszczaniu dziecka do szkoły ponadgimnazjalnej oraz potwierdzenie tymczasowego zameldowania ucznia w internacie, bursie lub w innym miejscu zapewniającym zamieszkanie . Zgodnie z art. 162 Kodeksu postępowania administracyjnego , niedopełnienie tego warunku spowoduje

wygaśnięcie prawa do zasiłku rodzinnego za IX i X 2011r.

 

Druki wniosków dostępne w Urzędzie Gminy pok.26

PODSTAWOWE WYMAGANE DOKUMENTY PRZY UBIEGANIU SIĘ O ŚWIADCZENIA RODZINNE NA NOWY OKRES ZASIŁKOWY 2011/2012

Do wniosku o zasiłek rodzinny należy dołączyć:

  1. Zaświadczenie szkoły, w przypadku gdy dziecko podjęło naukę w szkole ponad   gimnazjalnej do 10 września 2011r.
  2. Potwierdzenie tymczasowego zameldowania ucznia w internacie,bursie lub w innym miejscu zapewniającym zamieszkanie , jeżeli dziecko podjęło naukę w szkole ponad gimnazjalnej poza miejscem zamieszkania do 10 września 2011r.
  3. Zaświadczenia lub oświadczenia stwierdzające wysokość dochodów rodziny, w tym odpowiednio:

a) zaświadczenia  z Urzędu Skarbowego lub oświadczenie o wysokości dochodu uzyskanego przez członków rodziny za rok 2010 , jeżeli dochody te podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych;

b) zaświadczenia z urzędu skarbowego lub oświadczenie o wysokości należnego zryczałtowanego podatku dochodowego za 2009 rok albo decyzję ustalającą wysokość podatku dochodowego w formie karty podatkowej;

c) oświadczenia członków rodziny o wysokości uzyskanego dochodu za rok 2010, jeżeli członkowie rodziny rozliczają się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne;

d) oświadczenie członków rodziny o wysokości uzyskanego w roku 2010 innego dochodu nie podlegającego opodatkowaniu.

e) zaświadczenie o pobieranym stypendium za rok 2010 określonym w przepisach o systemie oświaty, przepisach o systemie oświaty, przepisach Prawo o szkolnictwie wyższym oraz w przepisach o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz stopniach i tytule w zakresie sztuki, a także stypendia przyznawane uczniom i studentom;

f) nakaz płatniczy za 2010r. albo zaświadczenie właściwego organu gminy o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ;

g) umowę dzierżawy , w przypadku oddania części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego w dzierżawę , na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników albo oddania gospodarstwa rolnego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej;

h) umowę zawartą w formie aktu notarialnego , notarialnego przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną;

i) przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość alimentów ,jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani wyrokiem sądu lub ugodą sądową do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny;

j) kopię odpisu wyroku sądowego zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub kopię odpisu protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sadowej lub kopię odpisu zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem, a także :

- przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące faktyczną wysokość otrzymanych alimentów, oraz zaświadczenie komornika o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, w przypadku niższych niż zasądzone w wyroku, ugodzie sądowej lub ugodzie przed mediatorem,

- oświadczenie o wysokości otrzymanych alimentów oraz zaświadczenie komornika o wysokości wyegzekwowanych alimentów , gdy prowadzona egzekucja komornicza , w przypadku uzyskania alimentów wyższych niż zasądzone w wyroku , ugodzie sądowej lub ugodzie przed mediatorem,

k) zaświadczenie specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego , w przypadku umieszczenia w nim dziecka , o nieskorzystaniu w nim z całodobowej opieki;

l) dokument określający datę utraty dochodu oraz miesięczna wysokość utraconego dochodu;

m)dokument lub oświadczenie określające wysokość uzyskanego dochodu z pierwszego pełnego miesiąca przez członka rodziny;

4. kopie odpisu prawomocnego wyroku sądu orzekającego rozwód lub separację albo kopię aktu zgonu małżonka lub rodzica dziecka, w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko.

5. osoba ubiegająca się o przyznaje prawa do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego dołącza następujące dokumenty:

- zaświadczenie pracodawcy o udzielonym urlopie wychowawczym oraz o okresie,  na jaki jest urlop wychowawczy udzielony ;

- zaświadczenie o co najmniej sześciomiesięcznym okresie pozostawania w stosunku pracy bezpośrednio przed uzyskaniem urlopu wychowawczego

- zaświadczenie organu emerytalno –rentowego stwierdzającego, że osoba ubiegająca się była zgłoszona do ubezpieczeń społecznych.

6. Dodatek z tyt. kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego :

-wnioskodawca do wniosku o zasiłek rodzinny dołącza kopię aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności dziecka albo o umiarkowanym bądź znacznym stopniu niepełnosprawności dziecka.

7. W przypadku gdy okoliczności sprawy mające wpływ na prawo do świadczeń rodzinnych wymagają potwierdzenia innym dokumentem niż wymienione podmiot realizujący świadczenie może domagać się takiego dokumentu.

 

Osoby składające wnioski o świadczenia rodzinne powinny zapoznać

się dokładnie z pouczeniami zawartymi we wnioskach oraz złożyć podpisy

pod wnioskiem i odpowiednimi oświadczeniami dotyczącymi świadczeń,

o które się ubiegają.

 

Szukaj

BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Pomoc Obywatelom Ukrainy

Pomoc Obywatelom Ukrainy

ePUAP

e_puap

Status miasta dla Koszyc

Status miasta dla Koszyc

Formularze do pobrania

Formularze do pobrania

Potwierdzanie Profilu Zaufanego

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

Rodzina 500 plus

Znajdź nas na facebooku

 

Mapa Gminy

Mapa Gminy Koszyce - system informacji przestrzennej

Mapa Gminy Koszyce

Gmina Koszyce w Google Maps

Turystyka

Syst. Inf. Przestrzennej

biay

Filmy promocyjne

Gmina Koszyce - Film promocyjny

Gmina Koszyce - Film promocyjny

Film promocyjny - Moja mała Ojczyzna

koszyce-1-m

Miasta partnerskie

Crisolles  Crisolles

Zaleszczyki  Zaleszczyki

HUN_Derecske_COADerecske

Wirtualna wycieczka

Wirtualna wycieczka

Muzeum Ziemi Koszyckiej

{nomultithumbs}

Imieniny

Dzisiaj jest: 19 Sierpień 2022        Imieniny obchodzą: Konstancja, Emilia, Julian

Gospodarka Komunalna

Strona internetowa Gminnego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Koszycach

Nieodpłatna Pomoc Prawna

Nieodpłatna pomoc prawna

Kącik przedsiębiorcy

Link do strony biznes.gov.pl

aPUAP

e_puap

MKDNiS