Informacja "Rodzina 500 plus" Print
Friday, 26 February 2016 11:05

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koszycach, informuje, iż w dniu 17 lutego 2016 roku została opublikowana ustawa z dnia 11 lutego 2016 roku o Pomocy Państwa w Wychowywaniu Dzieci („500 plus”), ( Dz. U. poz..195).

Program „Rodzina 500 plus" to systemowe wsparcie dla polskich rodzin. Z pomocy tej skorzystają rodzice oraz opiekunowie dzieci do 18 roku życia oraz rodziny zastępcze (na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej).

Każda rodzina z minimum dwojgiem niepełnoletnich dzieci będzie mogła otrzymać 500,00 złotych na drugie i każde kolejne dziecko.

W przypadku rodzin z jednym dzieckiem i na pierwsze dziecko świadczenie to uzależnione będzie od dochodu, którego kryterium wynosi 800,00 zł netto w przeliczeniu na osobę, a w przypadku rodzin z niepełnosprawnym dzieckiem kryterium dochodowe jest wyższe i wynosi 1.200,00 zł netto na osobę.

Ustawa wchodzi w życie 01.04.2016roku.

Wniosek o świadczenie wychowawcze będzie można złożyć w gminie – biuro Obsługi Klienta pokój nr 6 ( parter), za pośrednictwem Poczty Polskiej oraz przez Internet (za pomocą Portalu Informacyjno-Usługowego Emp@tiaPlatformy Usług Elektronicznych ZUS oraz bankowości elektronicznej) od 1 kwietnia 2016 roku. 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 413515955 – Biuro Obsługi Klienta.