Remont boiska sportowego przy Centrum Oświatowym w Koszycach Print
Tuesday, 21 December 2021 10:11

Gmina Koszyce otrzymała dofinansowanie na realizację zadania pn. „Remont boiska sportowego z nawierzchnią ze sztucznej trawy przy Centrum Oświatowym im. Stanisława Wyspiańskiego w Koszycach”. Dotacja w kwocie 124 660,00 zł została przyznana Uchwałą Nr XL/560/21 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 21.06.2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Województwa Małopolskiego jednostkom samorządu terytorialnego z terenu Małopolski, na realizację w 2021 roku projektu pn. "Małopolska infrastruktura rekreacyjno-sportowa – MIRS".

Celem projektu jest poprawa jakości życia mieszkańców Małopolski w zakresie kultury fizycznej, sportu i rekreacji.

W dniu 22 września została podpisana umowa pomiędzy Województwem Małopolskim a Gminą Koszyce. W ramach zadania przeprowadzono prace remontowe polegające na wymianie nawierzchni boiska sportowego.

Wartość prac: 315 469,46 zł

Dofinansowanie: 124 660,00 zł

ATTACHMENTS TITLE
FILEFILE SIZE
DOWNLOAD THIS FILE (tablica informacyjna.jpg)tablica informacyjna.jpg3390 Kb