Koncepcja programowa dla zadania: „Rozbudowa drogi krajowej nr 79 na odcinku gr. woj. Świętokrzyskiego – Kraków (odc. od km ok. 292+493 – 308+124)”. - KONSULTACJE SPOŁECZNE Print
Tuesday, 14 April 2020 13:00

Na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych oddział w Krakowie opracowywana jest przez firmę IVIA S.A dokumentacja projektowa dla zadania pn. :

„Rozbudowa drogi krajowej nr 79 na odcinku gr. woj. Świętokrzyskiego – Kraków” w podziale na 3 części, w zakresie części 1: „Rozbudowa drogi krajowej nr 79 na odcinku gr. woj. Świętokrzyskiego – Kraków (odc. od km ok. 292+493 – 308+124)”.

W związku z powyższym na przełomie kwietnia/maja planowane jest przeprowadzenie konsultacji społecznych dla dokumentacji w stadium Koncepcji Programowej.

 

Z uwagi na zaistniałą sytuację epidemiczną w kraju związaną z dynamicznym rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej COVID19 wywołanej przez koronawirusa konsultacje społeczne dla przedmiotowej inwestycji odbędą się w sposób elektroniczny.

Wszystkie materiały tj . prezentacja multimedialna, orientacja, plan zagospodarowania przestrzennego oraz ankieta zostaną zamieszczone na stronie internetowej z możliwością ich pobrania pod adresem:

http://dk79koszyce.pl

O dokładnym terminie rozpoczęcia się konsultacji społecznych zostaną Państwo powiadomieni ze stosownym wyprzedzeniem.