Program ochrony powietrza dla województwa malopolskiego Print
Wednesday, 22 July 2020 13:17

Urząd Miasta i Gminy Koszyce informuje o trwających konsultacjach społecznych projektu uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie przyjęcia Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego , który dostępny jest pod adresem www.powietrze.malopolska.pl/konsultacje

Uwagi i wnioski do projektu Programu można składać w terminie do 27 lipca 2020r. poprzez formularz na stronie www.powietrze.malopolska.pl/konsultacje , pisemnie na adres Departament Środowiska , Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków lub ustnie do protokołu w Departamencie Środowiska UMWM.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Zarząd Województwa Małopolskiego.