Czyste Powietrze – zmiany w programie od 1 lipca 2021r. Print
Thursday, 17 June 2021 10:33

Szanowni mieszkańcy w chwili obecnej samorząd gminy Koszyce nie posiada dofinansowań do wymiany kotłów dzięki którym byłaby możliwość wymiany tzw. „kopciuchów” . Jednakże możliwość uzyskania dofinansowania do wymiany kotła występuje w programie „Czyste powietrze” realizowanym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska Krakowie. Poniżej zamieszczamy szczegółowe informacje dotyczące programu.

Dotacja/refundacja do wymiany kotła na pelletowy dla beneficjentów uprawnionych do skorzystania z podwyższonego poziomu dofinansowania ( dochód nie przekracza 1564 zł na osobę w gospo. Wieloosobowym lub 2189 zł w gospo. jednoosobowym) może maksymalnie wynieść nawet 12 000,00 zł.

Zachęcamy do skorzystania z programu i wymianę niskoefektywnych źródeł ogrzewania na ekologiczne. W razie problemów z wypełnieniem wniosku Urząd Miasta i Gminy Koszyce służy pomocą mieszkańcom w pozyskaniu dofinansowania z w/w programu. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koszycach wydaje również zaświadczenia o dochodzie dla osób które mogą skorzystać z podwyższonych kwot dofinansowania.

Zapraszamy do kontaktu i skorzystania z programu „Czyste powietrze”.