Komunikat Burmistrza Miasta i Gminy Koszyce Print
Monday, 09 November 2020 15:22

Z uwagi na wzrost zachorowań na terenie Gminy Koszyce w celu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID -19, od dnia 23 października 2020 roku Urząd Miasta i Gminy Koszyce oraz jednostki organizacyjne mające siedzibę w budynku urzędu zostają zamknięte do odwołania. W związku z tym dokumenty należy składać:

 • do urny znajdującej się przed wejściem głównym budynku Urzędu
 • pocztą na adres Urzędu Miasta i Gminy Koszyce, ul. Elżbiety Łokietkówny 14, 32-130 Koszyce
 • mailowo na adres – This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
 • przez system ePUAP

Kontakt telefoniczny:

Urząd Miasta i Gminy Koszyce: tel. 41 35 14 048, 41 35 14 115, 41 35 14 012, fax 41 35 14 052

Numery wewnętrzne:

 • sekretariat - 100
 • Biblioteka - 101
 • MiGOPS - 117
 • MiGOPS , świadczenia rodzinne - 102, 114
 • Urząd Stanu Cywilnego, ewidencja ludności, bezpieczeństwo - 113
 • Finanse – 109, 115, 119,
 • Podatki i opłaty lokalne - 104
 • Podatek od środków transportowych, działalność gospodarcza – 105
 • Fundusz sołecki - 202
 • Ochrona środowiska, odpady, czyste powietrze, kanalizacja, wodociągi , wycinka drzew – 108
 • Budownictwo – wnioski o WZiZT, zaświadczenia z planu zagospodarowania przestrzennego – 108
 • Drogi i zamówienia publiczne – 110
 • Oświata, organizacje pozarządowe - 111

Dopuszcza się, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu, załatwianie niezbędnych spraw klientów na parterze budynku, z zachowaniem reżimu epidemiologicznego ( maseczki, rękawiczki)

 

Burmistrz

Stanisław Rybak