Ważne informacje dotyczące Powszechnego Spisu Rolnego 2020 Print
Wednesday, 14 October 2020 07:12

Zgodnie z decyzją Zastępcy Generalnego Komisarza Spisowego, od 10 października istnieje możliwość przeprowadzenia spisu rolnego przez rachmistrzów w formie wywiadów bezpośrednich z zachowaniem wszystkich procedur bezpieczeństwa.

• Spis metodą wywiadu bezpośredniego może być prowadzony przez rachmistrza pod warunkiem zachowania standardowych zaleceń sanitarnych zgodnie                z aktualnymi przepisami prawa.

• Rachmistrzowie będą bezwzględnie dbać o zachowanie dystansu społecznego,       a także realizować obowiązek zakrywania ust i nosa podczas pracy                        z respondentami. Jeśli to możliwe, wywiady przeprowadza się w terenie otwartym.

• Jeśli rachmistrz wybierze opcję spisu telefonicznego, zadzwoni do rolnika              z numeru: 22 279 99 99 lub 22 666 66 62.

• Jeżeli respondent ze względu na sytuację epidemiczną wyraża obawę przed bezpośrednim kontaktem, powinien podać rachmistrzowi numer telefonu i termin,    w którym można przeprowadzić wywiad przez telefon.

• Wywiad bezpośredni nie może być prowadzony z użytkownikami gospodarstw rolnych objętymi kwarantanną i izolacją domową. W przypadku gdy rachmistrz pozyska informację, że użytkownik gospodarstwa rolnego jest objęty kwarantanną lub izolacją domową, wywiad musi być przeprowadzony przez telefon.

• Każdy rachmistrz posiada imienną legitymację ze zdjęciem. Rolnik może sprawdzić tożsamość rachmistrza na stronie rachmistrz.stat.gov.pl oraz pod numerem infolinii spisowej 22 279 99 99. Więcej informacji na stronie internetowej spisu rolnego.

Last Updated on Wednesday, 14 October 2020 12:27