Ubezpieczenie instalacji dla uczestników projektu odnawialnych źródeł energii dla gmin woj. Małopolskiego realizowanego w partnerstwie z Gminą Kocmyrzów – Luborzyca Print
Tuesday, 15 December 2020 18:22

Szanowni mieszkańcy informujemy, że instalacje odnawialnych źródeł energii zamontowane w ramach partnerskiego projektu budowy odnawialnych źródeł energii na terenie woj. małopolskiego , zgodnie z wymogami projektu, zostaną zbiorczo ubezpieczone przez Gminę Koszyce. Ubezpieczenie będzie między innymi obejmowało wystąpienie niebezpiecznych zjawisk atmosferycznych w tym gradu, wichur. Nie ma konieczności dodatkowego ubezpieczenia instalacji w ramach indywidualnych polis ubezpieczeniowych.

Zgodnie z § 3 ust 2 umowy zawartej pomiędzy Gminą Koszyce, a mieszkańcem „Ubezpieczenia Instalacji OZE, dokona Gmina poprzez wybór ubezpieczyciela dla wszystkich właścicieli nieruchomości w zakresie zamontowanych Instalacji OZE. Koszt ubezpieczenia będzie stanowił koszt niekwalifikowany projektu i pokryty zostanie przez Mieszkańca na zasadzie zwrotu składki ubezpieczeniowej na rzecz Gminy.”

O wysokości składki Gmina Koszyce poinformuje po wyłonieniu ubezpieczyciela i wyliczeniu indywidualnego kosztu o czym poinformuje uczestników projektu w miesiącu styczniu 2021 roku