WAŻNE !!! Komunikat Burmistrza Miasta i Gminy Koszyce Print
Thursday, 22 October 2020 09:45

Z uwagi na wzrost zachorowań na terenie Gminy Koszyce w celu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID -19, od dnia 23 października 2020 roku Urząd Miasta i Gminy Koszyce oraz jednostki organizacyjne mające siedzibę w budynku urzędu zostają zamknięte dla bezpośredniej obsługi Klientów do odwołania.

W związku z tym dokumenty należy składać:

• do urny znajdującej się przed wejściem głównym budynku Urzędu

• pocztą na adres Urzędu Miasta i Gminy Koszyce, ul. Elżbiety Łokietkówny 14, 32-130 Koszyce

• mailowo na adres – This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

• przez system ePUAP

Kontakt telefoniczny: Urząd Miasta i Gminy Koszyce:

tel. 41 35 14 048, 41 35 14 115, 41 35 14 012, fax 41 35 14 052

Numery wewnętrzne:

• sekretariat - 100

• Biblioteka - 101

• MiGOPS - 117

• MiGOPS , świadczenia rodzinne - 102, 114

• Urząd Stanu Cywilnego, ewidencja ludności, bezpieczeństwo - 113

• Finanse – 109, 115, 119,

• Podatki i opłaty lokalne - 104

• Podatek od środków transportowych, działalność gospodarcza – 105

• Fundusz sołecki - 202

• Ochrona środowiska, odpady, czyste powietrze, kanalizacja, wodociągi , wycinka drzew – 108

• Budownictwo – wnioski o WZiZT, zaświadczenia z planu zagospodarowania przestrzennego – 108

• Drogi i zamówienia publiczne – 110

• Oświata, organizacje pozarządowe - 111

Dopuszcza się, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu, załatwianie niezbędnych spraw klientów na parterze budynku, z zachowaniem reżimu epidemiologicznego ( maseczki, rękawiczki)

Last Updated on Thursday, 22 October 2020 11:31