Komisje Rady Miejskiej w Koszycach 25.11.2020 Print
Tuesday, 17 November 2020 15:26

W dniu 25 listopada 2020r. o godz. 8:00 w budynku Muzeum Ziemi Koszyckiej ul. Wspólna 11, 32-130 Koszyce, odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Finansów i Gospodarki, Komisji Ochrony Środowiska oraz Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Koszycach, natomiast w dniu 26 listopada 2020r. o godz. 8:00 w budynku Muzeum Ziemi Koszyckiej ul. Wspólna 11, 32-130 Koszyc, odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Porządku i Spraw Socjalnych Rady Miejskiej w Koszycach.

Porządek posiedzenia:

  1. Przedstawienie i zaopiniowanie przedłożonych projektów uchwał.
  2. Zaopiniowanie propozycji sprzedaży prawa własności Muzeum Ziemi Koszyckiej.
  3. Sprawy różne, wolne wnioski.

W związku z sytuacją epidemiczną w trakcie obrad komisji będą członkowie komisji, Przewodniczący Rady Miejskiej, Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej, Burmistrz Miasta i Gminy, pracownicy Urzędu Miasta i Gminy referujący poszczególne tematy. Posiedzenie odbędzie się z zachowaniem zalecanych obostrzeń sanitarnych, tj. maseczki na twarz, rękawiczki jednorazowe, odpowiednia odległość.