Trwa realizacja projektu pn „Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej na terenie Związków Międzygminnych „Nidzica” i „Nida 2000”” Print
Wednesday, 26 January 2011 11:55

Z początkiem grudnia 2010r. rozpoczęły się prace wykonawcze nad budową wodociągu. Trwa układanie rur o średnicach 100, 125, 160 i 200 mm w miejscowościach Piotrowice, Przemyków i Koszyce.

Do chwili obecnej wykonano ok. 10 km rurociągów. Do połowy lutego br. wykonawca czyli  Ekokanwod – Czyszczoń i Półtorak sp. jawna z Nowego Korczyna planuje osiągnięcie 90 % zaawansowania prac dla miejscowości Piotrowice i Przemyków.  Prace przebiegają sprawnie, bez większych zakłóceń.

Przypomnijmy czego dotyczy projekt.

W ramach Porozumienia pomiędzy Związkiem Międzygminnym „Nidzica” a Związkiem Międzygminnym „Nida 2000” realizuje się wspólne przedsięwzięcie:

Projekt pn „Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej na terenie Związków Międzygminnych „Nidzica” i „Nida 2000”” realizowany jest  w ramach działania 1.1- Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM priorytetu I Gospodarka wodno-ściekowa Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013

Beneficjent Projektu: Związek Międzygminny „Nidzica”

Projekt zlokalizowany jest na terenie dwóch województw: świętokrzyskiego i małopolskiego,

4 powiatów: kazimierskiego, pińczowskiego, proszowickiego, brzeskiego i 5 gmin: Kazimierza Wielka, Skalbmierz, Działoszyce, Koszyce i Szczurowa i dotyczy:

Kontrakt I Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni komunalnej w Kazimierzy Wielkiej

Kontrakt II Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Kazimierza Wielka

Kontrakt III. Budowa oczyszczalni ścieków w Działoszycach

Kontrakt IV Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu na terenie Aglomeracji Działoszyce

Kontrakt V. Budowa sieci wodociągowej na terenie Aglomeracji Koszyce i Szczurowa

Kontrakt VI. Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie Aglomeracji Koszyce

Kontrakt VII. Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Szczurowa

Kontrakt VIII. Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Szczurowa

Poniżej przedstawiono szczegółową informacje o zakresie zadań

Całkowita wartość Projektu  wynosi 122 599 676,12 PLN

Inwestycje w gminie Koszyce obejmuje Kontrakt VI. Jest to „Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie Aglomeracji Koszyce”. Wartość zadania to:  41 680 220,30 PLN brutto. Do wykonania  w ramach tego Kontraktu jest 39,880 m sieci kanalizacji sanitarnej i 52,466m sieci wodociągowej.

Kontrakt VI obejmuje zadania:

Część I.

Zadanie nr 1

Sieć wodociągowa wraz z włączeniem istniejących wodociągów na terenie Gminy Koszyce do wodociągu Nida 2000 -sieć wodociągowa dla miejscowości Sokołowice, Koszyce, Włostowice, Morsko, Witów, Książnice Wielkie (3.913 m)

Termin realizacji IV kwartał 2010r. do 30.09.2012r.

Zadanie nr 2: Budowa sieci wodociągowej  dla miejscowości Malkowice, Siedliska, Przemyków, Piotrowice, Filipowice, Rachwałowice (28.467 m)

Termin realizacji IV kwartał 2010r. do 31.12.2012r.

Zadanie nr 3: Budowa sieci  kanalizacji sanitarnej  dla miejscowości Malkowice, Siedliska, Przemyków, Piotrowice, Filipowice, Rachwałowice (39.880 m)

Termin realizacji IV kwartał 2010r. do 31.12.2012r.

Część II

Zadanie nr 4: Budowa sieci wodociągowej dla miejscowości Łapszów, Książnice Małe  i Biskupice (12.718 m)

Zadanie nr 5:Budowa sieci wodociągowej dla wsi  Dolany i części wsi Jaksice (7.368 m)

Termin realizacji zadania 4 i 5 od 01.04. 2011r. do 30.09.2013r.

Dofinansowanie : Fundusz Spójności - 85% kosztów kwalifikowalnych.

Zdjęcia

Last Updated on Wednesday, 26 January 2011 12:35