Fundusz Sprawiedliwości dla OSP Koszyce Print
Friday, 20 November 2020 08:23

Gmina Koszyce otrzymała prawie 40 000,00 zł z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Fundusz Sprawiedliwości na zakup 10 kompletów ubrań specjalnych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Koszycach. Środki te udało się uzyskać dzięki staraniom Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Norberta Kaczmarczyka.

Fundusz Sprawiedliwości - Fundusz Pomocy Poszkodowanym i Pomocy Postpenitencjarnej jest państwowym funduszem celowym ukierunkowanym na pomoc pokrzywdzonym i świadkom, przeciwdziałanie przestępczości oraz pomoc postpenitencjarną, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

Kilka lat temu rozszerzono formułę działania Funduszu Sprawiedliwości, co umożliwiło udzielanie wsparcia dla służb ratujących życie i zdrowie pokrzywdzonych. Chodzi zwłaszcza o jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych, których członkowie w przypadku wypadków drogowych jako pierwsi udzielają pomocy poszkodowanym. Służba w OSP bardzo się zmieniła – dziś strażacy ochotnicy nie tylko gaszą pożary, ale również należą do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Wyjeżdżają do wypadków, są pierwsi na miejscu zdarzenia. Często bezinteresownie narażają swoje zdrowie i życie w służbie jaką pełnią. Pozyskane środki wpłyną na poprawę jakości i bezpieczeństwa w udzielaniu pierwszej pomocy w zdarzeniach.

Dnia 1 grudnia 2020 roku o godz. 11.00 w Dalewicach Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Norbert Kaczmarczyk symboliczne przekaże czek z dofinansowaniem dla OSP Koszyce, w którym udział weźmie Burmistrz Miasta i Gminy Koszyce Stanisław Rybak oraz trzech przedstawicieli jednostki OSP Koszyce.

Last Updated on Friday, 20 November 2020 08:33