Informacja dotycząca możliwości składania wniosków o dożywianie dzieci w szkołach na rok szkolny 2020/2021 na okres od stycznia do czerwca 2021 roku Print
Thursday, 10 December 2020 14:37

Miejski i Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koszycach przypomina o możliwości składania wniosków w sprawie przyznania pomocy w formie dożywiania dzieci w szkole i przedszkolu w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na okres od stycznia do czerwca 2021 roku.

Pomoc w formie dożywiania dzieci w szkole przysługuje rodzinom, w których dochód netto w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza 150 % kryterium dochodowego na osobę w rodzinie tj. kwoty 792,00 zł. i znajdują się w trudnej sytuacji rodzinno – dochodowej.

Wraz z wnioskiem należy dostarczyć:

- dokumenty potwierdzające wysokość dochodu netto z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku (m.in. zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości zarobków, odcinek renty lub emerytury, decyzja przyznająca rentę lub emeryturę, oświadczenie o wysokości dochodów z pracy dorywczej, itp.);

- nakaz płatniczy z 2020 r. potwierdzający wielkość gospodarstwa rolnego wraz z potwierdzenie opłacenia kwartalnej składki na ubezpieczenie w KRUS;

- dokumenty potwierdzające sytuację zdrowotną członków rodziny (m.in. zaświadczenie lekarskie, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, itp.);

- dokumenty potwierdzające wydatki rodziny (m.in. faktury na leki, raty kredytów, opłaty za energie elektryczną, wodę i kanalizację, śmieci, itp.);

- oraz inne dokumenty świadczące o trudnej sytuacji rodziny.

Biorąc pod uwagę obecną sytuację zagrożenia epidemiologicznego w związku z COVID-19, panującą na terenie naszego kraju zachęca się Państwa do składania wniosków w formie elektronicznej na adres e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it Natomiast wnioski w formie papierowej wraz z kompletem dokumentów należy składać poprzez wrzucenie do urny umieszczonej przy budynku Urzędu Miasta i Gminy Koszyce.

Last Updated on Thursday, 10 December 2020 14:58