Informacja o obowiązku złożenia oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych Print
Monday, 04 January 2021 15:19

Urząd Miasta i Gminy w Koszycach przypomina, że zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U. z 2019.2277) każdy przedsiębiorca posiadający zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych ma obowiązek do 31 stycznia 2021 roku złożyć pisemne oświadczenie o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim.

Na podstawie złożonego oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych przedsiębiorca zobowiązany jest wnieść niezwłocznie opłatę za korzystanie z zezwoleń/a na rachunek Urzędu Miasta i Gminy w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem. Opłatę można wnieść w całości do 31 stycznia 2021 roku lub w trzech różnych ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja, 30 września na rachunek nr :     30 8517 0007 0050 0047 7059 0002 .

Niedokonanie opłaty w terminie spowoduje wygaśnięcie zezwolenia lub naliczenie opłaty dodatkowej.

Druk oświadczenia w załączniku.

Last Updated on Monday, 04 January 2021 15:33