Otwarcie obwodnicy Koszyc w ciągu drogi wojewódzkiej nr 768 Print
Thursday, 07 January 2021 10:28

W dniu 21 grudnia 2020r otwarto obwodnicę Koszyc w ciągu drogi wojewódzkiej nr 768. W uroczystości wzięli udział Marszałek Województwa Małopolskiego Pan Witold Kozłowski, Wicemarszałek Pan Łukasz Smółka, Poseł Anna Pieczarka, Poseł Stanisław Bukowiec, Burmistrz Miasta i Gminy Koszyce Pan Stanisław Rybak oraz przedstawiciele Rady Miejskiej Koszyce, Powiatu Proszowickiego oraz Dyrektorzy Zarządu Dróg Wojewódzkich.

Inwestorem zadania było Województwo Małopolskie a całkowita wartość inwestycji opiewa na kwotę ponad 22 mln zł w tym dofinansowanie Gminy Koszyce w wysokości 1 266 821,00 zł z czego zapłacona kwota w wysokości 861 459,00 zł pochodzi z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Tablica - dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

O budowę obwodnicy zarówno drogi wojewódzkiej nr 768 jak i drogi krajowej nr 79 Gmina Koszyce czyniła starania od roku 2002 kiedy to otwarto most na rzece Wiśle w miejscowości Sokołowice. Most wybudowano sumptem Województwa Małopolskiego oraz przy wsparciu ze strony samorządów Powiatu Brzeskiego i Proszowickiego oraz gmin Koszyce i Szczurowa. Pomimo wielokrotnie podejmowanych starań budowa obwodnicy przeciągała się w czasie , zmieniano koncepcje a Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad nie była zainteresowana przedsięwzięciem.

Obwodnica Koszyc w ciągu drogi wojewódzkiej nr 768 ma początek na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej 768 z drogą krajową 79 w miejscowości Koszyce (rondo) a kończy się na skrzyżowaniu z drogą powiatową w miejscowości Sokołowice. Nowy trakt drogowy zdecydowanie usprawnia ruch komunikacyjny i komfort dla mieszkańców.

Od wielu lat Gmina Koszyce podejmuje kroki o budowę obwodnicy drogi krajowej nr 79. Jest to zadanie priorytetowe dla tutejszego samorządu , niestety zarządca drogi którym jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad nie jest zainteresowana tematem twierdząc, że budowa obwodnicy jest niezasadna. Pomimo powyższego Gmina Koszyce cały czas będzie lobbowała na rzecz budowy obwodnicy drogi krajowej.

Obwodnica Koszyc w ciągu drogi krajowej nr 79 rozwiązałaby występujące problemy komunikacyjne na terenie gminy i zapewniałaby odpowiednie bezpieczeństwo w ruchu pojazdów na drodze a także miałaby pozytywny wpływ na niechronionych uczestników ruchu jakim są piesi i rowerzyści.

Zdjęcia z otwarcia obwodnicy w Koszycach

Last Updated on Thursday, 07 January 2021 13:06