Badania ankietowe Urzędu Statystycznego w Krakowie Print
Wednesday, 19 January 2022 14:55

Informacje Dyrektora Urzędu Statystycznego w Krakowie dotyczące realizacji badań ankietowych w 2022 roku.