Drukuj
poniedziałek, 18 listopada 2013 23:46

W dniach od 13 do 17 listopada 2013r. delegacja gminy Koszyce przebywała w mieście partnerskim  Derecske na Węgrzech. Delegacji przewodniczył Wójt Gminy Koszyce – Stanisław Rybak.

Uczestniczyli w niej: Ryszard Stojek – redaktor Gazety Koszyckiej, zajmujący się w gminie m.in. kulturą i promocją gminy, Wicedyrektor Centrum Oświatowego – Helena Michalec, oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych: Ireneusz Pokigo – Prezes Stowarzyszenia Koszycki Uniwersytet Trzeciego Wieku, Witold Kapusta – Prezes Klubu Sportowego Szreniawa Koszyce, Sylwia Gądek – sołtys wsi Łapszów, członkini Stowarzyszenia Kobiet Kreatywnych Gminy Koszyce, oraz Jolanta Ciochoń – prowadząca przedsiębiorstwo rolne, także członkini Stowarzyszenia Kobiet Kreatywnych.

 

Najważniejszym punktem wizyty było spotkanie z władzami Derecske na które przybyły władze miasta i gminy na czele z burmistrzem Istwanem Bako, przedstawiciele kultury, oświaty, organizacji społecznych: klubów emerytów, klubu sportowego, organizacji kobiecych. Burmistrz przedstawił budżet miasta, strukturę administracyjną, inwestycje, działalność kulturalną, wydawniczą, sportową oraz organizacje pozarządowe. W dyskusji podjęto tematy nawiązania współpracy pomiędzy organizacjami społecznymi, klubami sportowymi, klubami seniorów. Wynikiem rozmów stały się konkretne ustalenia dotyczące wymiany sportowej w 2014r, wspólne projekty organizacji kobiecych, a także kontakty kół łowieckich.

Bardzo ważnym punktem pobytu w Derecske były wizyty w szkołach, oraz przedszkolu. Ustalono, że nawiązane w ubiegłym roku kontakty miedzy szkołami i wymiana młodzieży będą kontynuowane. Zrealizowany zostanie wspólny projekt kulturalny do którego oprócz młodzieży polskiej i węgierskiej dołączy młodzież z Rumuni, z jednego z zaprzyjaźnionych z Derecske miast Siedmiogrodu.

Bardzo ważnym punktem wizyty delegacji z Koszyc w Derecske było zwiedzanie miasta i okolicy, pamiątek historycznych związanych rodziną Stefana Batorego w mieście Nyírbátor, rumuńskiego miasta Oradea, które niegdyś było jednym z najważniejszych miast należących do Węgier. W Debreczynie - drugim co wielkości po stolicy mieście goście z Polski mieli okazję zwiedzić muzeum reformatorskie oraz historyczne.

Nawiązano wiele kontaktów z rolnikami i przedsiębiorcami. Umożliwił to m.in. pobyt w bardzo nowoczesnym kombinacie ogrodniczym produkującym jabłka.

Delegacja z Koszyc spotkała się z ogromną życzliwością, sympatią i gościnnością ze strony gospodarzy, nawiązano wiele przyjaźni, które zaowocują zacieśnieniem wzajemnych kontaktów.

Kolejny raz potwierdziło się znane historyczne przysłowie Polak, Węgier, dwa bratanki, i do szabli, i do szklanki (po węgiersku: Lengyel, Magyar – két jó barát, együtt harcol, s issza borát) obecnie występujące zarówno w języku polskim jak i węgierskim, mówiące o zażyłej przyjaźni i pokrewieństwie narodu polskiego i węgierskiego.

Zdjęcia