Duże szanse dla małych bibliotek Print
Wednesday, 24 February 2010 20:24

Fragment artykułu „DUŻE SZANSE DLA MAŁYCH BIBLIOTEK” autorstwa mgr Katarzyny Warzeń Dyrektor Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Proszowicach

 

„Wierzymy, że biblioteka może stać się ośrodkiem aktywności lokalnej, że osoby przychodzące do biblioteki w małej miejscowości będą mogły, poza wypożyczeniem książki, przeczytać na ekranie komputera najnowsze wiadomości – również lokalne, porozmawiać przez komunikator z rodziną mieszkającą za granicą, znaleźć najlepszą ofertę kupna poszukiwanej rzeczy, załatwić sprawy urzędowe [...]. Wiemy, że mieszkańcy małych miejscowości potrzebują spokojnego i bezpiecznego miejsca, gdzie mogliby ciekawie spędzić wolny czas, spotkać się z innymi ludźmi, rozwijać swoje zainteresowania i realizować życiowe aspiracje. Tym miejscem może być biblioteka.”

Ze wstępu do : Program Rozwoju Biblioteki. Informator dla bibliotek i samorządów.

Pierwsze informacje o inicjatywie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, będącej partnerem Fundacji Billa i Melindy Gates, o przedsięwzięciu, które ma ułatwić polskim bibliotekom publicznym dostęp do komputerów, Internetu i szkoleń dotarły do nas wiosną ubiegłego roku. Z uwagą śledziliśmy w bibliotece kolejne etapy jej tworzenia – powołanie Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego i włączanie do partnerstwa na rzecz bibliotek kolejnych instytucji: Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego wraz z Instytutem Książki, Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, Biblioteki Narodowej, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Urzędu Komunikacji Elektronicznej, Związku Gmin Wiejskich, Urzędów Marszałkowskich i Wojewódzkich czy wreszcie Grupy Onet.pl oraz Microsoft Corporation. Powstał program, który adresowany był do bibliotek publicznych zlokalizowanych na terenach gmin wiejskich, wiejsko-miejskich oraz miejskich liczących do 20 tys. mieszkańców.

Postanowiliśmy spróbować. Przez cały maj trwały w bibliotece prace nad wnioskiem – należało skompletować wymaganą dokumentację, pozyskać partnerów do realizacji projektu, zaprezentować swoje atuty, aby przekonać komisję rekrutacyjną. Ważną dla nas była także informacja, iż przy składaniu wniosku do Programu nie był wymagany finansowy wkład własny. Oceniliśmy, że jesteśmy zdolni udźwignąć zobowiązania o charakterze organizacyjnym służące docelowo poprawie sytuacji bibliotek i możliwości ich działania. Przez cały lipiec niecierpliwie oczekiwaliśmy na ogłoszenie wyników. Ostatecznie po dokonaniu oceny formalnej i merytorycznej wyłonionych zostało 150 partnerstw zakwalifikowanych do udziału w Programie. Jedno partnerstwo składa się z Biblioteki Wiodącej (wraz z filiami) oraz trzech Bibliotek Partnerskich. Znaleźliśmy się w gronie beneficjentów.

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Proszowicach wraz ze swoimi filiami w Bobinie, Kościelcu i Ostrowie została zakwalifikowana do Programu Rozwoju Bibliotek w roli Biblioteki Wiodącej, natomiast naszymi partnerami w Programie będą gminne biblioteki w Koszycach, Nowym Brzesku i Pałecznicy.

Program ma zasięg ogólnopolski, a jego realizacja będzie miała charakter długofalowy, bowiem rozplanowana została na pięć lat. Na realizację programu Fundacja Gates’ów przeznaczyła grant w wysokości 28 milionów dolarów. Środki przeznaczone będą na: szkolenia dla bibliotekarzy, wsparcie teleinformatyczne bibliotek, wzmocnienie ogólnopolskiego systemu bibliotecznego oraz pakiet działań informacyjno-promocyjnych.

Dla bibliotek publicznych Powiatu Proszowickiego udział w Programie oznacza konkretne doposażenie sprzętowe wraz z oprogramowaniem, możliwość udziału bibliotekarzy w szkoleniach i warsztatach specjalistycznych, opiekę i wsparcie regionalnych koordynatorów. Po zakończeniu szkoleń będziemy mogli korzystać z programu grantowego na realizację opracowanych planów i projektów. Mamy nadzieję, że użytkownicy naszych bibliotek odczują poprawę jakości usług bibliotecznych i docenią nasze starania.

 

(zamieszczony na http://www.mbpproszowice.internetdsl.pl )