Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia - Wykonanie urządzenia wodnego (studni nr VII) służącego do poboru wód podziemnych - Witów Print
Ogłoszenia
Tuesday, 16 February 2021 14:45

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: "Wykonanie urządzenia wodnego(studni nr VII) służącego do poboru wód podziemnych na terenie działki 225/1w Witowie