Zawiadomienie - Zmiana zezwolenia na zbieranie odpadów, Włostowice Print
Ogłoszenia
Thursday, 10 June 2021 14:15

Zawiadomienie - obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: „Zmiana zezwolenia na zbieranie odpadów na terenie działki o nr ewidencyjnym 41/6 w miejscowości Włostowice, gmina Koszyce, powiat proszowicki, województwo małopolskie”