OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KOSZYCE 24.08.2011 Print
Ogłoszenia
Wednesday, 24 August 2011 11:21

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KOSZYCE

o rozstrzygnięciu konkursu na realizację zadania publicznego pod nazwą : Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, wypoczynek dzieci i młodzieży.

 

W wyniku ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, wypoczynek dzieci i młodzieży,     na które zapisano w budżecie na rok 2011  kwotę 60 000 zł,     do dnia 16 sierpnia  2011 roku do godz. 15:00 wpłynęła tylko jedna oferta od Zarządu Stowarzyszenia SZRENIAWA 2010.

W dniu 19 sierpnia 2011r. Komisja konkursowa sprawdziła i oceniła ofertę.  W wyniku dokonanej oceny przyznaję Stowarzyszeniu SZRENIAWA 2010  dofinansowanie w ramach wsparcia realizacji zadania publicznego (nazwa uszczegółowiona:  „Reaktywacja Klubu Piłki Nożnej Szreniawa Koszyce” )     w kwocie 40 200zł (słownie złotych: czterdzieści  tysięcy dwieście), co stanowi 81,7% całkowitej wartości kosztorysowej zadania.

 

 

Koszyce, 2011.08.24.                                                    

 

Wójt Gminy Koszyce

 

STANISŁAW RYBAK