Poszukiwani wolontariusze oraz rodziny pomocowe Print
Tuesday, 13 October 2020 14:11

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Proszowicach poszukuje wolontariuszy oraz rodzin pomocowych.

Kto może zostać rodzina pomocową?

Pełnienie funkcji rodziny pomocowej może być powierzone:

  1. rodzinie zastępczej niezawodowej, zawodowej lub prowadzącemu rodzinny dom dziecka,
  2. małżonkom lub osobie niepozostającej w związku małżeńskim przeszkolonym do pełnienia funkcji zastępczej, prowadzenia rodzinnego domu dziecka lub rodziny przysposabiającej.

Jeżeli dysponujesz wolnym czasem, chcesz pomagać innym i jesteś otwarty na nowych ludzi, to jesteś idealną osoba do tego zadania.

Rekrutacja na wolontariuszy trwa przez cały rok.

Poszukiwane są osoby do odrabiania lekcji przez dzieci z rodzin zastępczych, organizowaniu dzieciom czasu wolnego oraz udzielaniu dzieciom korepetycji z różnych przedmiotów.

Osoby chętne do pomocy proszone są o kontakt z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Proszowicach.

Telefon: 517-892-666

e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it