Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym Print
Wednesday, 02 December 2020 14:11

Miejski i Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koszycach informuje, że można ubiegać się o skierowania uprawniające do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) Podprogram 2020.

Z powyższej pomocy mogą skorzystać osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniające do skorzystania z pomocy społecznej, tj.:

1 542,20 zł - dla osoby samotnie gospodarującej

1 161,60 zł - dla osoby w rodzinie

Do dochodu wliczane jest świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji.

Do pobrania wniosek wraz z informacjami.

Wniosek można również odebrać w siedzibie MiGOPS w Koszycach, ul. Elżbiety Łokietkówny 14, 32 – 130 Koszyce, od poniedziałku do piątku od 7:30 do 15:30.

W razie pytań prosimy dzwonić pod numer tel. 413514048 wew.117