Informacja o podatkach na rok 2020 Drukuj
czwartek, 02 stycznia 2020 14:47

Informacja o podatkach w Gminie Koszyce na rok 2020

 

INFORMACJA

Na terenie Miasta i Gminy Koszyce na  rok 2020 obowiązują następujące stawki podatkowe:

 

Podatek rolny /M.P.2019.poz.1017/

KOMUNIKAT PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO

z dnia 18 października 2019 r.

w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2020

 

Na podstawie art.6 ust. 2 ustawy z dnia 15listopada  1984 r. o podatku  rolnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1256 i 1309 ze zm.) ogłasza się, że średnia  cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2020 wynosiła 58,46 zł za 1 dt.

- grunty  gospodarstw rolnych za 1hap /równoważnik 2,5q żyta/- stawka -  146,15zł

- grunty niestanowiące gospodarstwa rolnego z 1ha fiz./równoważnik 5q żyta/-stawka   -    292,30zł

 

Podatek  leśny /M.P.2019.poz.1018/

KOMUNIKAT   PREZESA  GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO

z dnia 18 października 2019 r.

w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2019 r.

Na podstawie art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 888 ze zm.) ogłasza się, że średnia cena sprzedaży drewna, obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2019 r., wyniosła 194,24 zł za 1 m3.

 

Stawka podatku wynosi 42,73 zł     /194,24 x 0,220 m3/

 

Podatek od nieruchomości

Uchwała nr VI/50/2015 Rady Gminy Koszyce z 27 listopada2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości /stawki jak na 2016-2019rok/

 

Formularze podatkowe  obowiązujące od 1 lipca 2019 r.

Od 1 lipca 2019 r. obowiązują jednolite wzory informacji i deklaracji na podatki lokalne: podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny, które zostały określone na podstawie:

- Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości (Dz. U. z 2019 r. poz. 1104)

- Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o gruntach i deklaracji na podatek rolny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1105)

- Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 czerwca 2019 r. w sprawie wzorów informacji o lasach i deklaracji na podatek leśny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1126)

Ogólnokrajowe wzory formularzy informacji i deklaracji podatkowych mają zastosowanie do podatków, z tytułu których obowiązek podatkowy powstał po 1 lipca 2019 r.

 

Podatek od środków transportowych

Stawki podatkowe na podatek od środków transportowych na 2020 rok obowiązują zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Nr VII/73/2019 z dnia 09 grudnia  2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Koszyce.

Jednocześnie informujemy, iż od dnia 01.01.2019 roku zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2018r (Dz.U. z 2018, poz. 2436) obowiązują nowe druki deklaracji podatku od środków transportowych: DT-1 oraz załącznika DT-1/A.

 

Wzór deklaracji oraz załącznika znajdziemy w zakładce : ,, Formularze do pobrania – Referat Finansów - Podatki ‘’