Informacja o podatkach na 2021 rok Print
Tuesday, 29 December 2020 13:53

Informacja o stawkach podatkowych obowiązujących na terenie Miasta i Gminy Koszyce na rok 2021

 

Podatek rolny /M.P.2020.poz.982/

KOMUNIKAT PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO z dnia 19 października 2020 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2021

Na podstawie art.6 ust. 2 ustawy z dnia 15listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 333 ze zm.) ogłasza się, że średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2021 wyniosła 58,55 zł za 1 dt.

- grunty gospodarstw rolnych za 1hap /równoważnik 2,5qżyta/- stawka - 146,375 zł

-grunty niestanowiące gospodarstwa rolnego z 1ha fiz./równoważnik 5qżyta/-stawka - 292,75 zł

 

Podatek leśny /M.P.2020.poz.983/

KOMUNIKAT PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO z dnia 20 października 2020 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2020 r.

Na podstawie art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 888 ze zm.) ogłasza się, że średnia cena sprzedaży drewna, obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2020 r., wyniosła 196,84 zł za 1 m3.

Stawka podatku wynosi 43,30 zł / 196,84 x 0,220 m3/

 

Podatek od nieruchomości

- Uchwała Nr XI/121/2020 Rady Miejskiej w Koszycach z dnia 14 grudnia 2020r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

- Uchwała nr XI/120/2020 Rady Miejskiej w Koszycach z dnia 14 grudnia 2020r. w sprawie zwolnień podatku od nieruchomości

 

Formularze podatkowe obowiązujące od 1 lipca 2019 r.

Od 1 lipca 2019 r. obowiązują jednolite wzory informacji i deklaracji na podatki lokalne: podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny, które zostały określone na podstawie:

- Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości (Dz. U. z 2019 r. poz. 1104)

- Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o gruntach i deklaracji na podatek rolny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1105)

- Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 czerwca 2019 r. w sprawie wzorów informacji o lasach i deklaracji na podatek leśny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1126)

Ogólnokrajowe wzory formularzy informacji i deklaracji podatkowych mają zastosowanie do podatków, z tytułu których obowiązek podatkowy powstał po 1 lipca 2019 r.

 

Podatek od środków transportowych

Stawki podatkowe na podatek od środków transportowych na 2021 rok obowiązują zgodnie z Uchwałą Nr XI/122/2020 Rady Miejskiej w Koszycach z dnia 14 grudnia 2020r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Koszyce. 

Jednocześnie informujemy, iż od dnia 01.01.2019 roku zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2018r. (Dz.U. z 2018 , poz. 2346) obowiązują nowe druki deklaracji podatku od środków transportowych : DT-1 oraz załącznika DT-1/A.

Wzór deklaracji oraz załącznika znajdziemy w zakładce : " Formularze do pobrania - Referat Finansów - Podatki "