Zawiadomienie o sporządzeniu spisu wyborców Drukuj

Zawiadomienie

o sporządzeniu spisu wyborców

Na podstawie art. 36 §6 ustawy z 5 stycznia 2011r. – Kodeks wyborczy ( Dz. U. Nr 21, poz. 112 ze zm.)

Wójt Gminy Koszyce

zawiadamia o sporządzeniu spisu wyborców dla potrzeb przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na 25 maja 2014r., spis został sporządzony oddzielnie dla każdego obwodu głosowania.

Spis będzie udostępniony do wglądu od 5 maja 2014r. do 18 maja 2014r. w siedzibie Urzędu Gminy Koszyce, przy ul. Elżbiety Łokietkówny 14, 32-130 Koszyce, w Sali Nr1 ( ewidencja ludności i USC)  od  poniedziałku do piątku  w godz. 7:30 do 15:30.

Wójt Gminy Koszyce

Stanisław Rybak