Nabór do programu grantowego MOWES dla organizacji pozarządowych i podmiotów społecznych Print
Tuesday, 01 December 2020 15:28

Do 21 grudnia trwa nabór do programu grantowego MOWES dla organizacji pozarządowych i podmiotów społecznych

Celem Programu Grantowego rozumianego jako wsparcie finansowe dla istniejących podmiotów ekonomii społecznej (PES w tym organizacji pozarządowych ) jest rozwój usług oferowanych przez te podmioty poprzez realizację nowych przedsięwzięć o charakterze ekonomicznym I/LUB testowanie ofert produktów i usług I/LUB podnoszenie konkurencyjności PES na rynku I/LUB promocję ich oferty, realizowany w ramach Programu Grantowego MOWES. Można uzyskać do 10 tyś złotych.

Dla podmiotów z powiatów: bocheńskiego, krakowskiego, miechowskiego, myślenickiego, proszowickiego, wielickiego, m. Kraków

https://www.es.malopolska.pl/owesy/subregion-krakowski/aktualnosci/ii-nabor-wnioskow-grantowych-w-ramach-programu-grantowego-projektu-mowes2-malopolski-osrodek-wsparcia-ekonomii-spolecznej-krakowski-obszar-metropolitalny