Archiwum
 
   
Aktualności - marzec 2009
     
Mała szkoła - ambitne marzenia. Dodatkowa oferta edukacyjna skierowana do uczniów Szkoły Podstawowej im. Piotra Barylaka w Książnicach Wielkich 16 marca 2009

Z inicjatywy Rady Rodziców oraz nowo powstałego w Książnicach Stowarzyszenia Kobiet Kreatywnych w dniach 11, 12 i 14 marca 2009 roku w Szkole Podstawowej w Książnicach Wielkich odbyło się trzydniowe bezpłatne szkolenie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Spotkanie zainaugurowało cykl warsztatów szkoleniowych zorganizowanych przez Samorząd Województwa Małopolskiego oraz Stowarzyszenie B-4. W zajęciach uczestniczyli przedstawiciele nauczycieli, rodziców, członkowie Stowarzyszenia Rodzina bł. Edmunda Bojanowskiego oraz Urzędu Miasta i Gminy Proszowice i Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie. Marszałka Województwa Małopolskiego reprezentowała pani Anna Mlost - Kierownik Zespołu Programowania, Monitorowania i Ewaluacji POKL. Obecny był również wójt gminy - pan Stanisław Rybak.

Rusza projekt "Likwidacja białych plam projektowych"

 Mała szkoła - ambitne marzenia. Dodatkowa oferta edukacyjna skierowana do uczniów Szkoły Podstawowej im. Piotra Barylaka w Książnicach Wielkich

Gmina Koszyce przystąpiła do realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Działanie 9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na terenach wiejskich.

Okres realizacji projektu: od 03. 03.2009r. do 31.07.2009r.

Celem głównym projektu Mała szkoła - ambitne marzenia jest wzrost wiedzy i umiejętności uczniów niezbędny do prowadzenia własnej ścieżki zawodowej. Cele szczegółowe: przeprowadzenie działań zmierzających do zmniejszenia dysproporcji między umiejętnościami poszczególnych uczniów oraz między uczniami naszej, wiejskiej szkoły a uczniami z miasta, umożliwienie zdobycia dodatkowej wiedzy i poszerzenia umiejętności ułatwiających dalszą edukację. Rozwijanie zainteresowań naukami przyrodniczymi. Wzrost umiejętności językowych oraz motywacji do nauki języka angielskiego.

Szkoła Podstawowa im. Piotra Barylaka w Książnicach Wielkich przystąpiła do projektu edukacyjnego Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy realizowanego w latach 2009-2011 na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Program jest skierowany do uczniów klas pierwszych. Jego istotą jest wielokierunkowe wspieranie rozwoju dzieci nakierowane na rozwój kompetencji kluczowych. Uczestnicząc w projekcie, szkoła otrzyma dla klasy pierwszej bezzwrotny zestaw środków dydaktycznych o wartości ponad 8 000 zł, w celu zorganizowania na ich bazie Ośrodków Zainteresowań oraz środki finansowe na opłacenie 50 godzin zajęć dodatkowych.

 

Copyright © 2003 - 2008 Urząd Gminy Koszyce. Wszelkie prawa zastrzeżone.