Archiwum
 
   
Aktualności - czerwiec 2009
     
Podtopienia w gminie Koszyce 27 czerwca 2009

Trwa szacowanie szkód jakie wyrządziły przechodzące w ostatnich dniach ulewy. Szczególne zniszczenia poczyniła trwająca ponad trzy godziny ulewa w piątkowy wieczór 26 czerwca. Najbardziej ucierpiały plantacje tytoniu, rośliny okopowe, uprawy pod foliami.

Uszkodzeniu uległy urządzenia niedawno wykonanej kanalizacji w Modrzanach. Zamulone zostały drogi, a niektóre z nich woda podmyła.

 

Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć
Podmyta droga w Zagaju Podtopione łąki w Książnicach Małych Podtopione uprawy
 
Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć
Podtopione uprawy Uszkodzona studzienka kanalizacyjna i przepompownia ścieków w Modrzanach
 
Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć
Zalane plantacje tytoniu w Modrzanach i Książnicach Wielkich
 
Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć
Zamulona droga w Książnicach Małch Zamulona droga w Łapszowie Zamulona droga we Włostowicach Zamulona droga w Koszycach Zniszczone rowy i przepusty w Modrzanach
 
Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć
Zniszczone rowy i przepusty w Modrzanach

 

Wizyta we Francji 18-22 czerwca 2009

W ubiegłym roku podczas obchodów Dni Koszyc gościliśmy delegację z francuskiej gminy Crisolles w departamencie Oise, regionie Pikardia.

Podczas wizyty w Koszycach podpisane zostało porozumienie o partnerstwie i współpracy. Przyszedł więc  czas na rewizytę. Na zaproszenie mera i tamtejszego samorządu do Crisolles udała się delegacja gminy Koszyce, w skład której weszło sześcioro radnych: Tadeusz Nawrot - Przewodniczący Rady Gminy, Krystyna Bujakowska, Krystyna Grzyb, Małgorzata Chadzak, Ryszard Galus, Stanisław Doniec i przewodniczący delegacji Wójt Gminy Koszyce - Stanisław Rybak oraz odpowiadający za promocję gminy, redaktor Gazety Koszyckiej - Ryszard Stojek.

Wizyta trwała 4 dni. Rozpoczęła się 18 czerwca od wycieczki po Paryżu zakończonej posiłkiem. Następnie delegacja wraz z towarzyszącymi jej przedstawicielami ze strony francuskiej udała się do Crisolles. Tam, ku zaskoczeniu członków delegacji, czekała duża grupa członków stowarzyszenia Koszyce - Crisolles wraz z merem i radnymi. Okazało się, że po wizycie delegacji francuskiej w Koszycach, zainteresowanie Polską znacznie wzrosło. Do stowarzyszenia wstąpiły nowe osoby. Pani Bożena Courboin, założycielka i prezes stowarzyszenia, z wielką pasją i zaangażowaniem szerzy zainteresowanie Polską wśród mieszkańców tamtejszej gminy. Na organizowanych przez nią spotkaniach opowiada o polskich zwyczajach,  wspólnie przygotowywane są polskie potrawy, a ponad 15 osobowa grupa systematycznie uczy się języka polskiego.

Po bardzo serdecznym, ciepłym przywitaniu i wzajemnym poznaniu członkowie delegacji udali się do rodzin, u których zamieszkali na czas pobytu.

Drugi dzień wizyty poświęcony był zapoznaniu z francuską oświatą. Goście z Polski zwiedzili gimnazjum w Guiscard. Uczestniczyli w lekcji przyrody, II klasy gimnazjum. Lekcja prowadzona była w nowoczesnej pracowni multimedialnej z wykorzystaniem tablicy numerycznej, na której pojawiał się obraz z komputera a nauczyciel pisząc cyfrową "kredą" mógł nanosić swoje uwagi. Zaprezentowane zostały możliwości nauczania przyrody, historii sztuki i matematyki. Później dyrektor gimnazjum zaprosił do sali, w której odbywają się zajęcia artystyczne. Tam wystąpił zespół taneczny, wokalny i chór szkolny.

Następnie udano się do odległego o kilka kilometrów miasta Ham, gdzie zwiedzono liceum techniczne. Duże wrażenie na zwiedzających zrobiło wyposażenie pracowni technicznych oraz warsztatów szkolnych. Kierownikiem warsztatów jest pan Andrzej Kresek - francuz polskiego pochodzenia, który to oprowadzał zwiedzających po liceum i opowiadał o poszczególnych pracowniach i warsztatach. Tam na stołówce szkolnej goście z Polski spożyli posiłek.

Kolejnym punktem programu było zwiedzanie gospodarstwa rolnego Pana Desfosse, zajmującego się hodowlą krów i produkcją serów. Była okazja poznać pracę gospodarującego na 150 hektarach francuskiego farmera, prześledzić cykl produkcyjny powstawania wspaniałych francuskich serów. Stąd udano się do gospodarstwa Państwa Bożeny i Joana Paola Courboin, gdzie zwiedzono plantację truskawek i szparagów.

Wieczorem odbyła się wspólna kolacja, w której udział wzięli członkowie stowarzyszenia, radni, oraz wiele osób z odległych miejscowości, którzy przybyli aby  usłyszeć polską mowę i spotkać się z Polakami.

Sobota, kolejny dzień wizyty miał charakter bardzo uroczysty. Odbyło się podpisanie porozumienia o partnerstwie i współpracy - serment de jumelage. Na dziedzińcu merostwa w obecności radnych, młodzieży szkolnej, mieszkańców oraz wielu zaproszonych gości ponownie: Mer Crisolles Gerard Lecomte i Wójt Gminy Koszyce Stanisław Rybak podpisali porozumienie zawarte rok wcześniej w Koszycach. W okolicznościowych przemówieniach podkreślano jak ważne są kontakty między samorządami lokalnymi, organizacjami społecznymi oraz młodzieżą, wymiana doświadczeń. Po zakończeniu uroczystości goście udali się do Noyon gdzie zwiedzili miasto oraz katedrę. Katedra w Noyon jest katedrą rzymsko-katolicką. Poprzednio była siedzibą diecezji Noyon, odwołanej przez konkordat w 1801 roku i połączonej z diecezją Beauvaix. Katedra została zbudowana na ruinach kościoła spalonego w 1131 r. i jest przykładem rzymskokatolickiej architektury gotyku.

Wieczorem goście z Polski wzięli udział w plenerowej imprezie będącej odpowiednikiem polskiej nocy świętojańskiej, związanej z przesileniem letnim. Tam na spotkaniu z mieszkańcami gminy zostali oficjalnie przedstawieni. Mer Crisolles  poinformował mieszkańców o podpisanym porozumieniu, mówił o kontaktach między zaprzyjaźnionymi gminami. Uczestnicy imprezy mieli okazję degustować potrawy oraz wino serwowane na koszt gminy. Były koncerty zespołów muzycznych, popisy przebierańców. Punktem kulminacyjnym imprezy było spalenie o północy kukły Jana i pokaz ogni sztucznych.

Niedziela była ostatnim dniem wizyty. Delegacja z Koszyc wzięła udział w uroczystościach patriotycznych upamiętniających Maquis, (Maquis to członkowie francuskiego ruchu oporu walczący w oddziałach partyzanckich w czasie II wojny światowej. Nazwa pochodzi od makii, zarośli tworzonych przez krzewy i niskie drzewa, charakterystycznych dla Basenu Morza Śródziemnego, które dawały schronienie partyzantom) oraz bitwę partyzancką z hitlerowcami jaka miała miejsce 23 czerwca 1944r., w tamtejszych lasach. Zginęło tam wielu partyzantów z Crisolles oraz okolicznych miejscowości. W uroczystości wzięli udział kombatanci, władze Crisolles, Noyon, społeczeństwo.

Uczczono też pamięć ludzi, którzy pomagali partyzantom i przypłacili to życiem: leśniczego, którego zamordowali Niemcy za to, że w zarządzanych przez niego lasach działali partyzanci, Marcela Poulin - mera Crisolles właściciela cukrowni, który pomagał partyzantom i ich rodzinom. Wszyscy uczestnicy uroczystości wzięli udział w mszy świętej odprawianej  w miejscowym kościele. Podczas nabożeństwa ksiądz wiele razy zwracał się do delegacji z Koszyc, mówił o wielowiekowych związkach Polski z Francją, o przyjaźni obu narodów.

Po nabożeństwie członkowie delegacji zwiedzali park Crisolas (nazwa pochodzi od dawnej nazwy miejscowości Crisolles)znajdujący się na obrzeżach miasta, założony przez samorząd. Tereny od wojska wykupiła gmina. W parku, będącym chlubą mera oraz samorządowców,  młodzież pod fachową opieką buduje chaty w technologii sprzed wieków. Gromadzone są w nich stare narzędzia, sprzęty oraz przedmioty codziennego użytku. Urządzane są izby mieszkalne, warsztaty rzemieślnicze, karczmy oraz drewniane budowle warowne z wieżami strzelniczymi. Można spróbować chleba pieczonego w zrekonstruowanym piecu z tamtych czasów czy zobaczyć jak wytapiano żelazo. Są też zagrody dla zwierząt, których wiele można spotkać w parku: kozy, krowy, owce, konie, osły oraz ptactwo: domowe i dzikie kaczki, gęsi i wiele ptaków śpiewających. Znajduje się tam wiele miejsc biwakowych, tory do jazdy na quadach i rowerach górskich. Dużą atrakcją parku jest   park linowy. Rozmieszczone wśród drzew liny, drabinki, pomosty pozwalają na  różny sposób pokonywać  drogi pomiędzy drzewami.

Zwiedzanie parku było ostatnim punktem programu wizyty. Wieczorem pożegnalna kolacja i w poniedziałek powrót do Polski.

Wizyta u francuskich przyjaciół była bardzo udana. Wiele osób - mieszkańców Crisolles oraz sąsiednich miejscowości mających polskie pochodzenie, których kontakty z Polską zanikły, postanowiło je odnowić. Część z nich zaczęła przypominać sobie, zapomniany już, język polski. Cieszy też fakt iż dzieci biorące udział w spotkaniach zainteresowały się ojczyzną swoich pradziadków, niektóre z nich zaczęły uczyć się języka polskiego.

 

Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć
Zwiedzanie Paryża
 
Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć
Zwiedzanie Paryża
 
Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć
Zwiedzanie Paryża
 
Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć
Zwiedzanie Paryża Rejs po Sekwanie
 
Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć
Rejs po Sekwanie
 
Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć
Rejs po Sekwanie
 
Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć
Rejs po Sekwanie Zwiedzanie Paryża
 
Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć
Zwiedzanie Paryża Powitanie w Crisolles
 
Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć
Powitanie w Crisolles Zwiedzanie gimnazjum w Guiscard
 
Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć
Zwiedzanie gimnazjum w Guiscard Lekcja w gimnazjum Guiscard Zwiedzanie gimnazjum w Guiscard
 
Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć
Zwiedzanie gimnazjum w Guiscard
 
Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć
Występy artystyczne w gimnazjum
 
Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć
Występy artystyczne w gimnazjum Dyrektor gimnazjum rozdaje materiały promocyjne
 
Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć
Przemawia Wójt Gminy Koszyce Stanisław Rybak Zwiedzanie liceum w Ham
 
Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć
Zwiedzanie liceum w Ham
 
Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć
Zwiedzanie liceum w Ham
 
Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć
Zwiedzanie liceum w Ham Mer Crisolles i Wójt z Koszyc otrzymali pamiątki wykonane przez uczniów liceum Zwiedzanie gospodarstwa w Guiscard produkującego sery
 
Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć
Zwiedzanie gospodarstwa w Guiscard produkującego sery
 
Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć
Zwiedzanie gospodarstwa w Guiscard produkującego sery
 
Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć
Zwiedzanie gospodarstwa w Guiscard produkującego sery
 
Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć
Zwiedzanie gospodarstwa w Guiscard produkującego sery Zwiedzanie gospodarstwa Bożeny i Joana Paula Courboin
 
Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć
Zwiedzanie gospodarstwa Bożeny i Joana Paula Courboin
 
Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć
Zwiedzanie gospodarstwa Bożeny i Joana Paula Courboin
 
Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć
Zwiedzanie gospodarstwa Bożeny i Joana Paula Courboin Uroczysta kolacja z mieszkańcami Crisolles
 
Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć
Uroczysta kolacja z mieszkańcami Crisolles
 
Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć
Uroczysta kolacja z mieszkańcami Crisolles
 
Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć
Wizyta na cmentarzu w Crisolles
 
Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć
Wizyta na cmentarzu w Crisolles Uroczystość podpisania porozumienia o partnestwie
 
Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć
Uroczystość podpisania porozumienia o partnestwie
 
Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć
Uroczystość podpisania porozumienia o partnestwie
 
Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć
Uroczystość podpisania porozumienia o partnestwie
 
Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć
Uroczystość podpisania porozumienia o partnestwie
 
Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć
Uroczystość podpisania porozumienia o partnestwie
 
Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć
Uroczystość podpisania porozumienia o partnestwie
 
Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć
Uroczystość podpisania porozumienia o partnestwie
 
Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć
Uroczystość podpisania porozumienia o partnestwie
 
Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć
Uroczystość podpisania porozumienia o partnestwie
 
Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć
Uroczystość podpisania porozumienia o partnestwie
 
Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć
Uroczystość podpisania porozumienia o partnestwie
 
Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć
Uroczystość podpisania porozumienia o partnestwie Zwiedzanie Noyon
 
Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć
Zwiedzanie Noyon
 
Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć
Zwiedzanie Noyon
 
Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć
Zwiedzanie Noyon
 
Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć
Zwiedzanie Noyon
 
Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć
Katedra w Noyon
 
Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć
Katedra w Noyon
 
Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć
Katedra w Noyon Zwiedzanie Noyon
 
Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć
Zwiedzanie Noyon
 
Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć
Zwiedzanie Noyon
 
Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć
Zwiedzanie Noyon Impreza świętojańska
 
Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć
Impreza świętojańska
 
Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć
Impreza świętojańska
 
Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć
Impreza świętojańska
 
Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć
Impreza świętojańska
 
Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć
Impreza świętojańska
 
Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć
Impreza świętojańska
 
Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć
Impreza świętojańska Uroczystość patriotyczna
 
Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć
Uroczystość patriotyczna
 
Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć
Uroczystość patriotyczna
 
Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć
Uroczystość patriotyczna
 
Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć
Uroczystość patriotyczna Msza św. w Crisolles
 
Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć
Msza św. w Crisolles
 
Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć
Msza św. w Crisolles
 
Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć
Msza św. w Crisolles Uroczystość patriotyczna w Crisolles
 
Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć
Uroczystość patriotyczna w Crisolles
 
Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć
Uroczystość patriotyczna w Crisolles
 
Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć
Zwiedzanie parku Crisolas
 
Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć
Zwiedzanie parku Crisolas
 
Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć
Zwiedzanie parku Crisolas
 
Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć
Zwiedzanie parku Crisolas
 
Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć
Zwiedzanie parku Crisolas
 
Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć
Zwiedzanie parku Crisolas
 
Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć
Zwiedzanie parku Crisolas Pożegnanie z mieszkańcami Crisolles
 
Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć
Pożegnanie z mieszkańcami Crisolles

 

 

 

 

 

Copyright © 2003 - 2008 Urząd Gminy Koszyce. Wszelkie prawa zastrzeżone.