Archiwum
 
   
Aktualności - wrzesień 2009
     
Zebranie sprawozdawczo-wyborcze Związku Kombatantów 29 września 2009

29 września 2009 r. w Urzędzie Gminy Koszyce odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych Koła Koszyce.

Rozpoczynając zebranie, chwilą ciszy uczczono pamięć tych którzy odeszli na "wieczną wartę". Prezes Koła Pan Józef Bożek, omawiając minioną kadencję powiedział "...niełatwo było działać w ostatnich latach. Przede wszystkim coraz więcej z nas odchodzi. Wielu ze względu na wiek i stan zdrowia nie może wspomóc już Związku swoimi działaniami, a wręcz sami potrzebują opieki i pomocy..."

Działalność statutowa w Kole nie jest łatwa i staje się coraz trudniejsza z powodu wieku i stanu zdrowia członków, zmieniła się struktura demograficzna, większość stanowią członkowie podopieczni i od ich woli w przyszłości zależeć będzie przedłużenie działalności Związku. Należy dbać o przekazanie młodemu pokoleniu tradycji walk o wolność i niepodległość kraju, w tym udziału w obchodach ważnych rocznic historycznych, dbać i opiekować się miejscami pamięci narodowej (pomnikami, mogiłami żołnierskimi).

Pozytywnie oceniono pracę zarządu za okres 2005–2009, który wykonywał rzetelnie stojące przednim działania statutowe. Osiągnięciem jest zacieśnienie współpracy z organami władz samorządowych. Na ręce Pana Wójta Gminy Koszyce złożono podziękowania za pomoc i poparcie dla dl a dalszego kontynuowania prac  związku. Złożono też podziękowania dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Z uwagi na trudności, Zarząd Koła podjął decyzję o przedłużeniu swojej kadencji na następne lata. Ponownie Prezesem Koła został pan Józef Bożek, wiceprezesem pan Mieczysław Kurandy, sekretarzem Marian Król, skarbnikiem Teresa Bała – wspierająca, powołana za pana Mariana Ziętarę, który odszedł na "wieczną wartę".

Zabierając głos Wójt Gminy Stanisław Rybak podziękował za dotychczasową działalność Kombatantów. Wyraził szczególne zadowolenie z kontaktów członków Związku z młodzieżą. Zapewnił o dalszym wspieraniu przez samorząd działalności Związku. Zachęcił do aktywności i uczestnictwa w spotkaniach, podkreślając jak ważne i potrzebne jest mimo podeszłego wieku i dolegliwości zdrowotnych obcowanie  z ludźmi. Poinformował też, że co roku organizowane będą gminne spotkania dla wszystkich kombatantów, związku emerytów i rencistów, emerytowanych nauczycieli.

 

Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć
 
Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć
 
Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć
 
Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć

 

 

Rozbudowa oczyszczalni ścieków i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Koszyce 24 września 2009

Na terenie Gminy  realizowane jest zadanie p.n. "Rozbudowa oczyszczalni ścieków i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Koszyce". Inwestycja  współfinansowana ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego realizowana jest w miejscowościach: Dolany, Jaksice, Morsko, Sokołowice (Stara Wieś,  Kępa Sokołowska), Podgaje Koszyckie.  

Obecnie wykonawca Firma EKOKANWOD wykonuje  kanalizację sanitarną w miejscowości Jaksice,  Dolany i Morsko. Zostało wykonane Φ 200 – 6611 mb, Φ 160 – 470 mb, Φ 90 tłoczny – 1000 mb sieci. Na terenie oczyszczalni ścieków wykonawca zakończył wykop pod reaktor, został wylany chudy beton, trwają prace na dachu budynku techniczno-administracyjnego.

 

Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć

 

 

Spotkanie sekcji emerytów 23 września 2009

23 września 2009 r. w Muzeum Ziemi Koszyckiej im. Stanisława Boducha w Koszycach odbyło się spotkanie członków Sekcji Emerytów i Rencistów ZNP w Kazimierzy Wielkiej, woj. świętokrzyskie z przewodniczącą Panią Anną Horeglad i członków Sekcji Emerytów i Rencistów ZNP Oddział Koszyce z przewodniczącą Panią Julią Drążkiewicz.

W pierwszej części spotkania goście zwiedzili: wystawę pt."Nowa Huta w fotografii Henryka Hermanowicza", ekspozycje stałe oraz obejrzeli krótki film o odbudowaniu synagogi i działalności Muzeum.

Druga część to spotkanie członków obydwu sekcji przy kawie i ciastku.

Celem spotkania było zacieśnienie więzi między tymi dwoma Sekcjami, podzielenie się sukcesami na niwie pracy związkowej a także omówienie trudności z jakimi borykają się w swojej działalności.

W spotkaniu uczestniczył Wójt Gminy Koszyce Stanisław Rybak, który bardzo pozytywnie ustosunkował się do takich form współpracy, wyrażając szacunek i uznanie pod adresem nauczycieli emerytów, którzy służą swoim bogatym doświadczeniem zawodowym.

Na zakończenie pani  prof. Emilia Molska z Sekcji z Kazimierzy Wielkiej podziękowała za serdeczne i miłe spotkanie. Słowa uznania w imieniu uczestników skierowała pod adresem gospodarza , Wójta Gminy p. Stanisława Rybaka za troskę jaką otacza nauczycieli emerytów. Wszystkim życzyła nadziei, radości, miłości i dobroci.

 

Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć
 
Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć
 
Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć
 
Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć
 
Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć
 

 

Gościliśmy człowieka-legendę 21 września 2009

W poniedziałek, 21 września, w obecności licznie zgromadzonej młodzieży gimnazjalnej i mieszkańców gminy pracownik Muzeum Historycznego Miasta Krakowa Paweł Jagło  dokonał otwarcia wystawy fotogramów znakomitego artysty-fotografika Henryka Hermanowicza, przygotowanej przez Leszka Sibila i Macieja Nieziana. Dziękując za zaproszenie do Koszyc wójtowi Stanisławowi Rybakowi i dyrektorowi muzeum Stanisławowi Szymańskiemu, Paweł Jagło podkreślił wyjątkowość tych prac, przedstawiających prawdę o Nowej Hucie. Hermanowicz zrobił dla Nowej Huty aparatem fotograficznym to, co kamerą i filmami Andrzej Wajda, "Poematem dla dorosłych" Adam Ważyk, a Ryszard Kapuściński szokującym w owym czasie reportażem "To też jest prawda o Nowej Hucie".

Wybrane fotogramy Hermanowicza obrazują rzeczywistość na przestrzeni 60 lat, bo dokładnie w 1949 roku zaczęła się budowa tego w założeniu pierwszego w Polsce miasta socjalistycznego - z szerokimi arteriami, w którym wielkie miały być nie tylko budynki, ale nawet piece w kombinacie, choć na całym świecie nazywało się je i nazywa po dzień dzisiejszy - wysokimi. Przypomniał o tym zabawnym przejawie megalomanii na wzór radziecki honorowy gość tego dnia, człowiek-legenda, Mieczysław Gil - absolwent Technikum Hutniczego, pracownik nowohuckiego kombinatu, przewodniczący zakładowej "Solidarności", a następnie szef regionu małopolskiego NSZZ, w stanie wojennym internowany, więziony, wielokrotnie aresztowany za działalność w podziemiu, uczestnik Okrągłego Stołu, wreszcie poseł na Sejm I kadencji i przewodniczący największego wówczas w sejmie klubu - Obywatelskiego Klubu Parlamentarnego, którą to funkcję przejął po Bronisławie Geremku.

Mieczysław Gil barwnie opowiadał o początkach budowy miasta - dziś dzielnicy Krakowa, a także kombinatu. Z dystansem i humorem wspominał o kuriozalnym zjawisku ówczesnego współzawodnictwa pracy i biciu rekordów w przekraczaniu norm, najpierw o 100, potem o 200, a z czasem nawet o 500% (!), co na zdrowy rozum, po prostu, było niemożliwe. Wspominał historyczny już sukces w wojnie o krzyż w miejscu, gdzie dziś stoi kościół Arka Pana. Wszak miało to być miasto bez Boga. jednak po tej   pierwszej zwycięskiej obronie krzyża powstało w Nowej Hucie wiele kościołów.

Uczestnicy spotkania poznali wiele interesujących, a nieznanych szczegółów,  dotyczących pacyfikacji przez ZOMO strajku w Hucie im. Lenina po wprowadzeniu stanu wojennego, którym Mieczysław Gil kierował, a także z przełomowych chwil w roku 1988, kiedy rozpoczęte wówczas strajki w wielu zakładach w Polsce doprowadziły w konsekwencji do obrad Okrągłego Stołu w 1989 roku, pierwszych częściowo demokratycznych wyborów, a następnie powstania rządu Tadeusza Mazowieckiego.

Stanisław Boduch z USA - fundator Muzeum Ziemi Koszyckiej, który przed emigracją za Atlantyk także był pracownikiem nowohuckiego kombinatu, pierwszy raz miał okazję uczestniczyć w imprezie organizowanej przez muzeum swojego imienia. Po spotkaniu wyraził zadowolenie, że placówka działa prężnie, gromadzi liczne grono ludzi, zwłaszcza młodych, stanowiąc dla mieszkańców gminy Koszyce centrum kultury i edukacji.

Na widowni znalazł się jeszcze ktoś spoza gminy. Marian Suda - dziennikarz, były redaktor "Głosu Nowej Huty", przyjaciel Mieczysława Gila od lat 70-ych, który w czasie przełomu, tuż przed rozpoczęciem obrad Okrągłego Stołu w niecodziennych  okolicznościach przeprowadził z nim wywiad dla tygodnika "Wieści", w redakcji którego już wtedy pracował. - Mietku - zapytał go wówczas - czy w czasie tych kilku minionych lat rozlicznych szykan kiedykolwiek się bałeś? Wówczas Mieczysław Gil opowiedział mu dramatyczną historię, jak to w 1984 roku, już po zamordowaniu ks. Popiełuszki i wykryciu sprawców, milicjanci posterunku w Staszowie, którzy prewencyjnie po raz już nie wiadomo który aresztowali Gila, zbudzili go w środku nocy, skuli, wsadzili do milicyjnej suki i ruszyli w okoliczne lasy. Gil słyszał wtedy taką oto głośną ich rozmowę.
- Ci, co załatwili Popiełuszkę, to frajerzy! Żeby tak spartaczyć robotę?! My tego tak nie sknocimy. Patrzyli uważnie jak aresztant reaguje i chyba się rozczarowali. Bo Mieczysław Gil się bał, ale głęboko w środku, czego zobaczyć nie mogli. Po kilkunastu minutach zawrócili na posterunek, zdjęli Gilowi z rąk kajdanki i życzyli "dobrej nocy". Po prostu, zabawili się chłopcy na nudnym, nocnym dyżurze.  

Spotkanie z "Nową Hutą" i Mieczysławem Gilem uświetnił występem zespół Ireneusza Górskiego, działający przy Kazimierskim Ośrodku Kultury.

Wystawa czynna będzie do 30 listopada.

 

Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć
 
Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć
 
Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć
 
Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć
 
Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć

 

20 lecie pracy duszpasterskiej ks. Adama Pawlika w Parafii Koszyce 13 września 2009

13 września w kościele pw. świętej Marii Magdaleny w Koszycach podczas niedzielnej sumy miała miejsce bardzo miła uroczystość. Ksiądz Kanonik Adam Pawlik - proboszcz obchodził 20 lecie posługi kapłańskiej w koszyckiej parafii.

Były życzenia od Wójta Gminy Koszyce Stanisława Rybaka, który w asyście radnych Pań Elżbiety Magiery i Krystyny Bujakowskiej wręczył Jubilatowi Pamiątkowy Medal Gminy Koszyce wraz ze stosownym listem z życzeniami. Życzenia złożyły delegacje poszczególnych miejscowości wchodzących w skład parafii, członkinie Kół Różańcowych, ministranci, dzieci i młodzież. Na koniec wszyscy uczestnicy uroczystej mszy odśpiewali tradycyjne "Sto lat".

Ks. Kanonik Adam Pawlik święcenia kapłańskie przyjął 14 czerwca 1975 roku w Katedrze Kieleckiej z rąk Jego Ekscelencji Księdza Biskupa Jana Jaroszewicza - Ordynariusza Diecezji Kieleckiej.

Mianowany Proboszczem Parafii Koszyce 22 sierpnia 1989 roku przez Jego Ekscelencję Księdza Biskupa dr Stanisława Szymeckiego - Ordynariusza Diecezji Kieleckiej.

Mianowany kanonikiem honorowym Kapituły Kolegiackiej przy Bazylice Mniejszej Grobu Bożego w Miechowie dnia 3 grudnia 2003 roku przez Jego Ekscelencję Księdza Biskupa Profesora dr hab. Kazimierza Ryczana - Ordynariusza Diecezji Kieleckiej.

Mianowany wicedziekanem Dekanatu Kazimierza Wielka dnia 6 września 2006 roku przez Jego Ekscelencję Księdza Biskupa Kazimierza Ryczana - Ordynariusza Diecezji Kieleckiej.

 

Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć
 
Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć
 
Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć
 
Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć
 
Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć
 
Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć

 

 

Copyright © 2003 - 2008 Urząd Gminy Koszyce. Wszelkie prawa zastrzeżone.