Gmina Koszyce - Konferencja na temat zespołów interdyscyplinarnych - 5 listopada 2009