Archiwum
 
   
Aktualności - listopad 2009
     
Otwarcie wystawy w muzeum 29 listopada 2009

W niedzielny wieczór 29 listopada mieszkańcy Koszyc mieli okazję przeżyć prawdziwą ucztę duchową. W Muzeum Ziemi Koszyckiej odbyła się kolejna impreza kulturalna. Tym razem było to otwarcie wystawy krakowskiej rzeźbiarki – Małgorzaty Olkuskiej. Wystawa zatytułowana jest "Krakowskie i nie tylko... portrety Małgorzaty Olkuskiej".

Wśród wystawionych przez artystkę rzeźb znalazły się portrety osób zarówno żyjących, jak i nieżyjących, najczęściej związanych z Krakowem, chociaż nie wyłącznie. Są wśród nich konterfekty prof. Jerzego Szablowskiego, Andrzeja Wajdy i Krystyny Zachwatowicz (wspólny), Jerzego Bińczyckiego, Wisławy Szymborskiej, Ewy Demarczyk, Piotra Skrzyneckiego, Tadeusza Kantora, Sławomira Mrożka, ks. prof. Józefa Tischnera, Matki Teresy z Kalkuty i in.

Otwierając wystawę rzeźbiarka obszernie mówiła o swojej twórczości, omawiając kolejne jej cykle. Wiele uwagi poświęciła swojemu warsztatowi twórczemu, oraz materiałom w których rzeźbi.

Kolejnym punktem programu był koncert muzyki żydowskiej w wykonaniu Tria Kameralnego Filharmonii Świętokrzyskiej. Trio wystąpiło w składzie: Helena Ponomarenko – skrzypce, Lidia Chmielewska – altówka, Edyta Piwowarczyk – fortepian, oraz Krzysztof Błaszkiewicz – baryton, śpiew. Na koncert złożyły się utwory ze znanego musicalu "Skrzypek na dachu", pieśni żydowskie oraz tańce chasydzkie. Koncert bardzo podobał się licznie zgromadzonej publiczności  o czym świadczyły kilkakrotne bisy.

 

Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć
 
Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć
 
Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć
 
Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć
 
Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć
 
Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć

 

Spotkanie z posłanką na Sejm RP 26 listopada 2009

26 listopada w Muzeum Ziemi Koszyckiej im. Stanisława Boducha w Koszycach z mieszkańcami gminy spotkali się: Posłanka na Sejm RP Urszula Augustyn, Marszałek Województwa Małopolskiego Roman Ciepiela oraz Zastępca Dyrektora Oddziału Regionalnego, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Marcin Bielówka.

Pani Poseł mówiła ogólnie o polityce rządu w kontekście problemów wsi, regionu małopolskiego, założeniach na przyszłość.

Pan Marszałek omówił najważniejsze działania Urzędu Marszałkowskiego, kluczowe inwestycje w Małopolsce, wykorzystanie środków unijnych. W tym temacie nawiązał do powiatu proszowickiego i gminy Koszyce. Wiele miejsca poświęcił budowie dróg i autostrad a szczególnie odcinka od mostu na Wiśle z obwodnicą Szczurowej do węzła autostradowego w Mokrzyskach. 

Tym ostatnim tematem szczególnie zainteresowani byli mieszkańcy Koszyc i Sokołowic. Chodziło tu o budowę chodników przy drodze krajowej nr 79 w Jasicach i Dolanach a także chodnika od Koszyc do Witowa. Zwracali uwagę na wieloletnie starania w tej kwestii i niechęć oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad do rozwiązania tego problemu.

Mieszkańców Sokołowic najbardziej nurtuje rozwiązanie problemu natężenia ruchu - szczególnie ciężkich   samochodów ze żwirem oraz tirów na drodze (wojewódzkiej) dojazdowej do mostu na Wiśle w Sokołowicach. Powodem niezadowolenia jest pękanie budynków na skutek drgań oraz brak poboczy na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową (od p. Żelaznego) do mostu.

Pan Marszałek zaproponował rozwiązanie w postaci modernizacji istniejącej drogi. Jednak władze gminy oraz mieszkańcy uważają, że spowoduje to jeszcze większy ruch. Oczekują innego rozwiązania a mianowicie budowy obwodnicy, która kompleksowo rozwiązałaby problem natężenia ruchu w Koszycach i Sokołowicach.  

Dyrektor Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa omówił ilustrując prezentacją multimedialną Wsparcie Rozwoju Obszarów Wiejskich poprzez programy realizowane przez Małopolski Oddział Regionalny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

W dyskusji goście odpowiadali na pytania mieszkańców dotyczące m.in. służby zdrowia, budowy dróg, ubezpieczeń społecznych, rent strukturalnych, dopłat bezpośrednich, możliwości ubiegania się o dofinansowanie zakupów sprzętu czy też zakładanie mikroprzedsiębiorstw.  

Gospodarzem spotkania był Wójt Gminy Koszyce - Stanisław Rybak, który w swoim wystąpieniu omówił najważniejsze problemy gminy, przypomniał inwestycje ostatnich lat. Wiele miejsca poświęcił gospodarce wodno - ściekowej dla której ten rok oraz następne mają kluczowe znaczenie ze względu na realizację poważnych projektów. Mówił też o wykorzystaniu przez gminę środków unijnych. Na koniec dziękując za przybycie wręczył gościom wydany z okazji 635 rocznicy lokacji miasta Koszyce album.

W spotkaniu uczestniczyły władze Powiatu Proszowickiego ze starostą Zbigniewem Wójcikiem oraz Przewodniczącą Rady Powiatu Julianną Wojciechowską, radni powiatowi, radni gminy Koszyce, sołtysi.

 

Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć
 
Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć
 
Kliknij aby powiększyć

 

Obchody rocznicy odzyskania niepodległości i września 1939 w Koszycach 14 listopada 2009

W sobotę 14 listopada w Muzeum Ziemi Koszyckiej odbyła się uroczystość poświęcona rocznicy odzyskania niepodległości oraz Września 1939 roku. Całość  otworzył Wójt Gminy Koszyce – Stanisław Rybak, który wprowadził uczestników uroczystości w istotę obchodzonych świąt.

Uroczystość składała się z trzech części.  Pierwszą z nich stanowił wykład historyczny  Stanisława Piwowarskiego  –  starszego kustosza Muzeum Historycznego Miasta Krakowa, który w sposób barwny przybliżył historyczno - wojenne losy regionu i ziemi koszyckiej, począwszy od walk narodowowyzwoleńczych w okresie zaborów do odzyskania niepodległości i udziału jej mieszkańców w II wojnie światowej.

Następnie młodzież ze Szkolnego Klubu Europejskiego METRO przedstawiła program poetycko muzyczny przygotowany pod okiem Krystyny Majewskiej-Szymańskiej zatytułowany "Kocham Cię Polsko". Po tym występie  Wójt Gminy – Stanisław Rybak wyrażając  swą  refleksję o tym by lepiej uczyć młodzież jak żyć i pracować dla kraju, niż jak dla niego umierać  - przekazał na ręce młodzieży komplet 25 tomów encyklopedii wielkiej kolekcji "II wojna światowa" stanowiącej unikatowe albumy, które pokazują dzieje najokrutniejszego konfliktu w historii świata.

Natomiast z rąk Dyrektora Muzeum Stanisława Szymańskiego młodzi artyści otrzymali słodycze.

Całość uroczystości zakończył koncert artystów śląskich scen operowych – Adama Żaaka i Grażyny Bieniek-Żaak – "A nad nami orzeł biały", składający się ze znanych  i lubianych pieśni legionowych i wojskowych.

 

Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć
 
Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć
 
Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć
 
Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć
 
Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć
 
Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć

 

Obchody Święta Niepodległości w Koszycach 11 listopada 2009

11 listopada 2009 r. w kościele pw. św. Marii Magdaleny w Koszycach odprawiona została uroczysta msza św. w intencji Ojczyzny. Uczestniczyły w niej władze samorządowe gminy, poczty sztandarowe organizacji kombatanckich, Gimnazjum w Koszycach, Szkoły Podstawowej w Koszycach, Polskiego Stronnictwa Ludowego, Ochotniczej Straży Pożarnej w Koszycach. Okolicznościowe kazanie na temat ojczyzny i patriotywmu wygłosił księdz kanonik Adam Pawlik. Po mszy złożono kwiaty na Grobie Nieznanego Żołnierza.

Natomiast Wójt Gminy Koszyce Stanisław Rybak i Dyrektor Muzeum Stanisław Szymański zapraszają w sobotę (14 listopada) na godz. 17.00 do Muzeum Ziemi Koszyckiej im Stanisława Boducha na uroczystość poświęconą rocznicom września i odzyskania niepodległości 11 listopada. W programie:

  1. Wykład p. Stanisława Piwowarskiego – historyka Polski Podziemnej.
  2. Występ artystyczny Szkolnego Klubu Europejskiego "Metro" pod kierownictwem p. Krystyny Majewskiej-Szymańskiej.
  3. Koncert pt. "A nad nami Orzeł Biały..." w wykonaniu p. Adama Żaka – artysty scen śląskich.

 

Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć
 
Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć
 
Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć

 

Rozbudowa oczyszczalni ścieków i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Koszyce 6 listopada 2009

Trwa rozbudowa oczyszczalni ścieków we Włostowicach.
Przedstawiamy kilka zdjęć z postępów prowadzonych prac.

 

Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć
Wykonywanie zbojeń konstrukcji zbiorników - 27 10 2009
 
Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć
Wykonywanie zbojeń konstrukcji zbiorników - 27 10 2009 Demontaż szalunków na wykonanych zbiornikach - 6 11 2009
 
Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć
Demontaż szalunków na wykonanych zbiornikach - 6 11 2009 Plac budowy - 6 11 2009

 

Konferencja na temat zespołów interdyscyplinarnych 5 listopada 2009

W dniu 5 listopada 2009 r. w Muzeum Ziemi Koszyckiej im. Stanisława Boducha w Koszycach odbyła się Powiatowa Konferencja pn "Zespoły Interdyscyplinarne do pracy z dzieckiem i rodziną – szansą wyjścia z zagrożenia".

Organizatorami Konferencji byli: Starosta Powiatu Proszowickiego – Zbigniew Wójcik oraz Wójt Gminy Koszyce – Stanisław Rybak. Licznie przybyli zaproszeni goście: m. in. Pani Teresa Marynowicz reprezentująca Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie, Pani Ewa Solecka-Florek przedstawiciel Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, nie zabrakło również przedstawiciela Ośrodka Opiekuńczo-Adopcyjnego "Pro-Familia" w Krakowie, oraz licznej grupy funkcjonariuszy Policji z Powiatowej Komendy w Proszowicach.

W konferencji brali także udział księża z Gminy Koszyce, dyrektorzy szkół, pedagodzy, przedstawiciele Ośrodków Pomocy Społecznej z terenu powiatu proszowickiego.

Zespół Interdyscyplinarny powstał w Proszowicach we wrześniu 2008 roku jako pilotaż projektu. W roku 2009 zostało podpisane Porozumienie pomiędzy Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Krakowie a Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, które dokładnie określało zasady współdziałania, poprzez wdrażanie metody pracy z Zespołami Interdyscyplinarnymi i metodami konferencyjnymi.

Na konferencji w formie prezentacji została przedstawiona:

  • Struktura Budowania Systemu Opieki nad Dzieckiem i Rodziną od modelu do realizacji.
  • Praktyczne doświadczenia na podstawie funkcjonowania Zespołu.
  • Budowanie Systemu Opieki jako procesu zarządzania.
  • Sieć wsparcia dla profesjonalistów pracujących z dzieckiem i rodzinami.

System Opieki nad Dzieckiem i Rodziną został przedstawiony jako proces, który generuje efektywną współpracę, ukierunkowany jest przede wszystkim na wzmocnienie rodziny uznając działanie instytucji za wsparcie przede wszystkim dla niej samej. W skład Zespołu wchodzi 9 przedstawicieli takich instytucji jak: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Proszowicach, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Proszowicach, Komenda Powiatowa Policji w Proszowicach, Szkoła Podstawowa w Nowym Brzesku, Szkoła Podstawowa w Proszowicach, Ognisko Wychowawcze w Proszowicach. Członkowie Zespołu omawiają wspólnie sprawy rodzin dysfunkcyjnych, które same nie potrafią rozwiązać swoich problemów.

Na konferencji zostały również przedstawione doświadczenia praktyczne, które dotyczyły rodzin, z którymi dotychczas pracował Zespół, oraz efekty tej współpracy.

Pobyt w koszyckim muzeum był okazją do poznania genezy powstania placówki, historii samego budynku (byłej synagogi) oraz obejrzenia zgromadzonych w nim zbiorów. Uczestnicy konferencji obejrzeli prezentację multimedialną o powstaniu i działalności Muzeum, wysłuchali informacji Wójta Gminy Stanisława Rybaka na temat powstania placówki, a dyrektor Muzeum Stanisław Szymański prezentował zwiedzającym eksponaty muzealne.

Konferencję uświetnił występ śpiewających artystów z Koszyc.

PCPR

 

Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć
 
Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć
 
Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć
 
Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć

 

Copyright © 2003 - 2008 Urząd Gminy Koszyce. Wszelkie prawa zastrzeżone.