Gmina Koszyce - Rozbudowa oczyszczalni ścieków i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Koszyce - 6 listopada 2009


Wykonywanie zbojeń konstrukcji zbiorników - 27 10 2009