Gmina Koszyce - Rozbudowa oczyszczalni ścieków i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Koszyce - 6 listopada 2009


Plac budowy - 6 11 2009