Gmina Koszyce - Spotkanie z posłanką na Sejm RP - 26 listopada 2009