Archiwum
 
   
Aktualności - maj 2006
     
Zmiany w Zarządzie Oddziału ZNP w Koszycach 12 maja 2006

12 maja 2006  roku  w Centrum oświatowym w Koszycach odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze Zarządu Oddziału ZNP w Koszycach. W zebraniu uczestniczyli członkowie ZNP z Koszyc, Książnic Wielkich, członkowie Sekcji Emerytów i Rencistów, członkowie Sekcji Pracowników Administracji i Obsługi, a także zaproszeni goście m.in. Wiceprezes Zarządu Okręgu Małopolskiego pani Grażyna Ralska, wójt Gminy Koszyce pan Stanisław Rybak, przewodniczący Rady Gminy pan Adam Wyrzykowski, komendant komisariatu w Koszycach pan Waldemar Wiejacha.

Porządek zebrania przedstawiał się następująco:

 1. Otwarcie
 2. Wybór przewodniczącego zebrania
 3. Sprawozdanie z działalności zarządu w latach 2002-2006
 4. Dyskusja
 5. Udzielenie absolutorium
 6. Obiad
 7. Wybory prezesa
 8. Wybór członków zarządu
 9. Wybory komisji rewizyjnej
 10. Zakończenie zebrania

W pierwszej części spotkania m.in. pani Prezes Urszula Kucharska przedstawiła sprawozdanie z działalności zarządu w latach 2002-2006. Podziękowała także za współpracę wszystkim członkom ustępującego zarządu, Dyrekcji Centrum Oświatowego w Koszycach pani Alicji Gozdek i Helenie Michalec , Dyrekcji Szkoły Podstawowej w Książnicach Wielkich, władzom Samorządowym i wszystkim , którzy współpracowali z zarządem w czasie jego kadencji. Głos zabrał także pan wójt Stanisław Rybak, prezes TPD w Koszycach Stanisław Nowak, przedstawiciel władz wojewódzkich ZNP pani Grażyna Ralska, która podsumowała pracę Zarządu ZNP w Koszycach, a także przedstawiła stanowisko ZNP  w najbardziej istotnych dla nauczycieli sprawach oświaty.

Po części oficjalnej i krótkiej przerwie przystąpiono do wyboru nowego Zarządu ZNP w Koszycach. Nad przebiegiem wyborów czuwała komisja mandatowa w składzie: pani Małgorzata Wileczek, Teresa Domagała, Halina Chyrska, a także komisja skrutacyjna w składzie: pani Anna Cebula, Renata Kasperek, Lucyna Balicka.

 Zgłoszono dwie kandydatury na prezesa: pani Urszuli Kucharskiej i pani Bożeny Węgrzyn. W wyniku tajnego głosowania prezesem Zarządu Oddziału ZNP została mgr Bożena Węgrzyn nauczyciel fizyki w Gimnazjum w Centrum Oświatowym w Koszycach.

W wyniku głosowania wybrano też Zarząd Oddziału ZNP W Koszycach, w którego skład weszły:

 • pani mgr Halina Dąbroś - nauczyciel nauczania zintegrowanego w Szkole Podstawowej w Centrum Oświatowym w Koszycach,
 • pani mgr Bożena Iwańska - nauczyciel informatyki w Gimnazjum w Centrum Oświatowym
  w Koszycach,
 • pani mgr Edyta Łukawska - nauczyciel kształcenie zintegrowanego i sztuki w Szkole Podstawowej
  w Książnicach Wielkich,
 • pani mgr Małgorzata Witek - nauczyciel historii w Gimnazjum w Centrum Oświatowym w Koszycach,
 • pani mgr Iwona Wolna-Biały - nauczyciel języka polskiego w Szkole Podstawowej w Centrum Oświatowym w Koszycach,

W wyniku głosowania wybrano także członków komisji rewizyjnej. W skład której  weszły:

 • pani mgr Halina Staszkiewicz - nauczyciel matematyki w Gimnazjum w Centrum Oświatowym
  w Koszycach,
 • pani mgr Małgorzata  Sieradzy - nauczyciel kształcenia zintegrowanego
  w   Książnicach Wielkich
 • pani Mieczysława Marzec - emerytowany nauczyciel.

Gratulacje nowemu prezesowi złożyli członkowie ustępującego zarządu, koleżanki i koledzy ZNP.  Prezes Zarządu Oddziału ZNP w Koszycach pani Bożena Węgrzyn podziękowała wszystkim  za obdarzenie jej kredytem zaufania i wyraziła nadzieję, że w dalszym ciągu zarząd będzie pracował przede wszystkim dla dobra koszyckiej oświaty.

 

Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć
Przemawia Prezes Oddziału ZNP Urszula Kucharska Głosowanie Protokolantki p.Krystyna Majewska i p.Anna Muter Uczestnicy zebrania
         
Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć
Obrady prowadzi p. Halina Dąbroś Przemawia Wójt Gminy Koszyce - Stanisław Rybak Głos zabiera Staniław Nowak - Prezes TPD Zaproszeni goście Uczestnicy zebrania
   
Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć
Wręczenie kwiatów osobom zasłużonym dla ZNP Przemawia p.Grazyna Ralska - Wiceprezes Wojewódzkiego Zarządu ZNP, siedzą od lewej: Halina Dąbroś - prowadzaca obrady, Bożena Węgrzy - nowowybrany prezes Oddziału ZNP, Urszula Kucharska - dotychczasowy Prezes ZNP, Maria Gala - Wiceprezes Oddziału ZNP

 

Trwają prace w ramach programu SPO 11 maja 2006


Trwa realizacja zadań w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacji i Modernizacji Sektora Żywnościowego oraz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Przypomnijmy, że jest to mała architektura na koszyckim rynku (kwietnik z miejscami do siedzenia w miejscu obecnego pomnika, kamienna cembrowina studni, tablica informacyjna z mapą i historią gminy), ogólnodostępny plac zabaw przy przedszkolu w Koszycach, ogrodzenie placu, oraz modernizacja boisk szkolnych przy Centrum Oświatowym polegająca na wykonaniu nawierzchni ze sztucznej trawy.

 

Demontaż pomnika

 

 

Copyright © 2003 - 2006 Urząd Gminy Koszyce. Wszelkie prawa zastrzeżone.
 
 
Autorzy: Jacek Stojek, Ryszard Stojek